• VELG NOE VEKK: I den livsperfeksjonistiske pakken er det lite rom for å velge vekk og si «dette er ikke så viktig». Men det er ok å ha begrensninger og velge noe vekk, skriver Per Einar Binder. FOTO: Scanpix

Livet er rett og slett ufullkomment

Det å hele tiden tenke at livet skulle vært annerledes, er ingen vei til glede.