Forkastelig av Norge

Vi har blitt rikingen som sitter i sin fete kåk mens verden brenner utenfor.

Publisert:

SKAMMELIG: Norge tar en skammelig liten andel av de flyktningene som kommer til Europa i forhold til land som Hellas, skriver Tarjei Ellingsen Røssvoll. Foto: Privat/Scanpix

Debattinnlegg

Tarjei Ellingsen Røsvoll
Jusstudent, UiB

Aftenposten melder tallene for innvandringsstatistikken i Norge og Europa, og gjør lite annet enn å gå Listhaugs gang.

Ved å bare fremstille hvor mange som får søknad innvilget i førsteinstans viser ikke Aftenposten det reelle bildet, ettersom 8 % av dem som klager får omgjort sitt vedtak i UNE. Som et lite tips til de, eller andre medier, kunne de kanskje undersøkt hvorfor UNE omgjorde bare halvparten så mange saker i 2016 som i 2015, og hvorfor de behandlet nesten 2500 færre søknader i 2016 enn i 2014.

Listhaug er fornøyd med tallene. Mennesker sendes til Afghanistan for å dø, eller leve i krise.

Som grafen over andelen flyktninger som blir inntatt i forhold til økonomi viser, tar vi i Norge en skammelig liten andel av de flyktningene som kommer til Europa.

Mens Hellas tar hele 348 flyktninger per milliard euro i verdiskapning, tar Norge bare 10. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kategorisere oss som. Vi har blitt rikingen som sitter i sin fete kåk mens verden brenner utenfor. Den eneste gangen vi slipper noen inn er når det trengs eventuelle nye tjenere å ansette.

Hellas er et land som må kutte så mye i helsesystemet sitt at private initiativ i andre deler av Europa må ta turen for å opprette grunnleggende helsetilbud for innbyggerne. Pensjon, sykepenger, et godt arbeidsliv og velferd – grunnlaget for et liv, har de blitt frarøvet.

På toppen av dette tar de altså 35 ganger flere flyktninger proporsjonalt til økonomien enn det vi gjør.

Det er forkastelig.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg