Hjemmesykepleien må kunne kommunisere

Hjemmesykepleien kan gi trygghet for de pårørende – men også alvorlige bekymringer.

Publisert Publisert

ELDREOMSORG: Når representanter for helsetjenesten kommer inn i hjemmet for å hjelpe, er det stor sjanse for å trå feil. Selv om den syke blir tatt godt vare på, kan de pårørende likevel bekymre seg for kvaliteten på hjemmesykepleien, skriver innsenderne. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix (illustrasjon)

Debattinnlegg

  • Johannes Haltbakk
    Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet
  • Bente Bendixen
    Spesialist i diabetessykepleie, Høgskulen på Vestlandet
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Omsorg for eldre er en betydelig del av dagliglivet for mange, og det kan sette familiebånd på prøve. Mange gamle har diabetes, og i tillegg en helsetilstand som gjør det vanskelig å passe på sin egen sykdom med riktig mat, medisin og aktivitet. De pårørende i en slik situasjon er ofte bekymret for om pasienten får nok og riktig omsorg. En ny masterstudie, utført i samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet (HVL), undersøker hvordan det er å være pårørende til en gammel med diabetes som mottar hjemmesykepleie.

Flere pårørende er intervjuet i undersøkelsen. Slik uttrykker en av dem hvor krevende det er å hjelpe sin diabetessyke far: «Det ble jeg som måtte ringe rundt og ordne opp med diabetesen. Jeg endte opp med hodepine og jeg ble dårlig når jeg kom hjem, og mannen min ble frustrert siden jeg ble så dårlig av dette her. Så det hendte at jeg måtte ha en pause, og rett og slett ikke orket å ringe min far.»

Når hjemmesykepleien tar saken, forventer man at de gamle er i trygge hender. Men når representanter for helsetjenesten kommer inn i hjemmet for å hjelpe, krever det tillit, tett samhandling og god informasjonsutveksling mellom helsesykepleien og de pårørende. Det er stor sjanse for å trå feil.

En av de pårørende i undersøkelsen sa: «Ja, jeg kjenner min mor best, og jeg savner egentlig at hjemmesykepleien burde vært mer på banen. Sett situasjonen selv. Eller koblet tingene selv. Så har jo jeg da fått en, ja utnevnt meg selv kanskje, til å være en sånn påpasser og koordinator for veldig mye. Også mot fastlege selvfølgelig.» Slike erfaringer får enkelte pårørende til å oppleve at bistanden fra hjemmesykepleien ikke gjør omsorgsarbeidet deres lettere. Så hva er utfordringen her?

Masterstudien, utført av spesialist i diabetessykepleie ved HVL, Bente Bendixen, viser hvor avgjørende det er at helsepersonalet kommuniserer godt med de pårørende. For selv om den syke blir tatt godt vare på, kan de pårørende likevel bekymre seg for kvaliteten på hjemmesykepleien. Bendixens studie viser at pårørende opplever trygghet hvis den gamle fortsatt har evne til å håndtere diabetesbehandlingen på egen hånd, og når de selv har kunnskap om diabetes. Når den gamle har sviktende helse, opplever pårørende det derimot som en byrde å hjelpe til med diabetesomsorgen.

Les også

Ny nasjonal diabetesplan skal hjelpe med å mestre livet

DIABETES: Én av 20 nordmenn, rundt 245.000, har fått diagnosen diabetes, ifølge regjeringens ferske diabetesplan. Man regner i tillegg med at mange har diabetes type 2 uten å vite det. Foto: Reed Saxon, Scanpix (illustrasjon)

De pårørende opplever det som trygt når kompetent hjemmesykepleiepersonell kommer og tar ansvar. Likevel må de selv ta mye ansvar og koordinere helsehjelpen til de eldre. God kommunikasjon mellom pårørende og hjemmesykepleien gir muligheter til bedre omsorg både fra helsetjenesten og fra de pårørende. En omsorgsfull hjemmesykepleie krever kloke og kyndige fagfolk som kommer hjem til pasienten.

En av de pårørende som Bendixen intervjuet sa: «Ja, jeg ser sykepleierne [...], jeg tror de har lang erfaring, og det virker som de vet mer hva det dreier seg om enn mange av de andre [...].» En annen sa: «Og etter at min far fikk hjemmesykepleie, har det vært veldig beroligende for meg [...] for jeg føler meg trygg og vet at det kommer folk innom og ser til han hver dag.»

Gruppen av gamle med diabetes er et godt eksempel på hvor komplekst møtet med den enkelte pasient i hjemmesykepleien er. Samhandlingen mellom pårørende og helsepersonalet er avhengig av at hjemmesykepleien er godt organisert.

Bergen kommune arbeider for tiden med organiseringen av hjemmesykepleien. Det stadige arbeid med kvalitetsforbedring er avgjørende for å opprettholde og bedre pasient- og brukersikkerhet. Både ledelsen og den enkelte helsefagutøver har en alvorlig plikt til å søke forbedringer. Dette er særlig viktig i en periode der hjemmesykepleien er i rivende utvikling. Tidligere utskriving fra sykehus og alderssammensetningen i befolkningen krever mer av hjemmesykepleien. God kommunikasjon og samhandling med personer som kjenner pasienten best, kan derfor bli avgjørende for fremtidens hjemmesykepleie.

Pårørende i hjemmesykepleien blir et viktig forskningsfelt i fremtiden. De pårørendes vurdering av kvaliteten på tjenesten er avgjørende for hjemmesykepleiens omdømme, og de pårørendes hverdag blir påvirket av at den gamle får god hjelp.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg