• MÅ SKJE NÅ: Et ansvarlig byråd kan ikke spille hasard om fremdriften på byens viktigste samferdselsinvestering. Arkeologenes kartlegging må skje nå, skriver de to byrådene. FOTO: Ørjan Deisz

Parsellhagen skal blomstre igjen

Parsellhagen i Fløen skal gjenoppstå. Planter som går tapt, skal erstattes.