Ønsker ikke byrådet ideelle aktører likevel?

Vi trenger tilbud for de som trenger det mest, og ikke bare de som har råd.

TRENGER DET MEST: Vi håper at byrådet nå legger til rette for tilbud til dem som trenger det mest, og ikke bare dem som har råd, skriver innsender. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

  • Tor-espen Stenerud
    For styret i Stiftelsen St. Johanneshjemmet
Publisert:

31. august skal byrådet (AP+KrF+V) behandle høringsinnspillene som er kommet til institusjonsplanen, som helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) la frem i mars. I Bergen er det tverrpolitisk enighet om at kommunen trenger et godt samarbeid med ideelle aktører som yter eldreomsorg, uavhengig av hvilken rolle kommersielle aktører skal få.

Debatt:

Les også

Gi eldre rett til å flytte dit de ønsker

I over 80 år har Stiftelsen St. Johanneshjemmet bidratt til livskvalitet for beboerne, godt arbeidsmiljø for de ansatte og kostnadseffektiv drift for kommunen. Alle midler stiftelsen mottar, går til eldreomsorg. Hvis byrådet ikke justerer planen byrådet arvet fra det forrige Høyre-Frp-byrådet, vil dagens drift på sikt legges ned.

Lenge før kommunen vedtok sin plan for omlegging fra aldershjem til sykehjem og flere hjemmetjenester, laget vi planer for ombygging av hjemmet for å gi et mer fremtidsrettet tjenestetilbud enn dagens. Ombyggingsplanene inneholdt bidrag til alt byrådet sier de ønsker seg fra fremtidens eldreomsorg: Lokalt forankret, differensierte plasser på alle trinn av omsorgstrappen, fra dagavdeling via bofellesskap til heldøgns omsorg, helhetlig tilknytning til varierte helse— og aktivitetstilbud, og utprøving av nye omsorgsteknologiske hjelpemidler.

Les også:

Les også

Eldreomsorg for rusavhengige

Nåværende og forrige byråd er årsaken til at planene ikke er realisert. I stedet for å gi planene grønt lys, foreslås det i byrådets utkast til institusjonsplan at det skal bygges 40 ubemannede omsorgsleiligheter i tilknytning til St. Johanneshjemmet. Det betyr i praksis at kommunen ikke lenger ønsker å bidra til vår kjernevirksomhet: Å yte omsorg og trygghet fra erfarne ansatte med forståelse for eldres individuelle behov. Særlig merkelig fremstår dette i lys av den siste tidens nyheter om økende sykefravær i kommunens hjemmetjeneste, og våre ansattes lave fravær.

I byrådets egen institusjonsplan viser prognoser fallende dekningsgrad av institusjonsplasser i årene frem mot 2025, nettopp når gjennomsnittsalderen i denne gruppen forventes å begynne å stige. Hvis kommunen ikke tar ansvar for å levere et tilstrekkelig tilbud, vil mange se seg om etter privatfinansierte tilbud, nettopp det byrådet vil unngå.

Mye lest:

Les også

Hallo, Rebekka Ljosland!

Vi tror at det vil være behov og betalingsvilje for et utvidet St. Johanneshjem i fremtiden. Det er skuffende at verken nåværende eller forrige byråd har tatt ansvar og gitt et tydelig klarsignal for våre planer – særlig når byrådet skriver i sin plan at «private ideelle skal spille en viktig rolle i omsorgstilbudet», og at de «ønsker et enda tettere samarbeid for å få til de beste løsningene for fremtiden».

Vi håper at byrådet nå legger til rette for tilbud til dem som trenger det mest, og ikke bare dem som har råd.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg