Avsporet oljeminister

Det er en skam at en norsk oljeminister avfeier fortvilte folks varsel om klimakatastrofe som «føleri».

Publisert:

MENINGSLØST: Å snakke om «i mange tiår framover» – slik Terje Søviknes gjør – i en tid hvor verdens land har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp snarest, er meningsløst, skriver Bjørghild des Bouvrie. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Bjørghild des Bouvrie
Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Debatten har sporet av når det gjelder norsk olje- og gassindustri. Det er blitt for mye føleri, i den forstand at man begynner å diskutere framtida uten å ta med seg at norsk olje og gass faktisk er en del av løsningen på den globale klimautfordringa. Det sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) på NRK Dagsrevyen torsdag 5. januar.

Allerede kort tid etter sin utnevnelse som minister hadde han i intervju i Os- og Fusaposten julaften sagt at en viktig oppgave for ham blir «av pedagogisk art». Hva han vil formidle med sin pedagogikk, blir straks klart i intervjuet. Søviknes kaller det «heilt meiningslaust at me skal redusera hjå oss», altså bremse Norges olje- og gassproduksjon. Ministeren mener at «det vil ta lang tid å utvikla» fornybar energi. Og derfor skal vi utvinne olje og gass «i mange tiår framover enno, for det treng verda». Han bruker de samme argumentene som oljelobbyister har brukt hittil.

Men man behøver bare å følge med på nettaviser som Energi og Klima eller Sysla Grønn for å finne utallige bevis for det motsatte. Vindkraft er omsider blitt standard kraftkilde i deler av Europa. En forent gruppe stater planlegger nå havvindparker i store deler av Nordsjøen. Selv Statoil skal bygge en havvindpark utenfor New Yorks kyst.

Solenergi har blitt 50 prosent billigere på bare ett år. Norske gründere har funnet en ny metode for å produsere strøm ved hjelp av bølgekraft, noe som kan skape store muligheter for grønn industri og grønne arbeidsplasser. Kort sagt utvikles fornybar energi i en forrykende fart, stikk motsatt Søviknes sin trylleformel.

Å snakke om «i mange tiår framover» i en tid hvor verdens land har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp snarest, er meningsløst. Nyttig for å forføre dem som skal skaffe støtte til uansvarlige prosjekt, som oljeboring i Arktis. Utvinning av enda nye olje- og gass ressurser blir banesåret for klodens klima. Samtidig, hvis det noen gang ville komme så langt, blir oljeutvinning i Arktis for Norge «et kjempetapsprosjekt», som investor Jens Ulltveit-Moe sa i samme sending av Dagsrevyen.

Les også

Som ny oljeminister må Terje Søviknes plutselig velge mellom Bergen og Stavanger

Og hvem er «verda som trenger norsk olje og gass»? Verdens fattige? Se på solskinnshistorier som Jill Johannessen har filmet i Tanzania og Kenya, i samarbeid med Norsk klimastiftelse og med støtte fra den norske UNESCO-kommisjonen. Filmsnuttene illustrerer hvordan lokale solcellegrid kan hjelpe folk på den afrikanske landsbygden ut av fattigdom. Overbevisende og rørende viser de solenergiens frigjørende kraft.

Det er en skam at en norsk oljeminister visker ut alvorlige fakta. Og at han avfeier fortvilte folks varsel om klimakatastrofe som «føleri». Den som er avsporet, er ministeren selv.

Vi får heller stole på de kloke ord fra NHO-president Tore Ulstein: «Vi må skape framtidas arbeidsplassar, og dei må sikre velferdsgoda våre utan å øydelegge miljø og klima», står det i Made in Norway – eit moderne folkeeventyr på NHOs nettside, publisert 15. november 2016. Jeg håper at alle, og spesielt de som mister sine oljejobber, heller velger hans tanker som sitt kompass inn i en grønn, trygg, god fremtid.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg