Vi har plass til et tredje kjønn

DEBATT: Ikke alle passer inn i kategorien mann eller kvinne. Det burde være noe vi heier på.

KJØNN: Alle bør få lov til å identifisere seg som noe annet enn de to tradisjonelle kjønnene, også på papiret, mener Emma Erlandsen. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Emma Erlandsen
Leder, Bergens Unge Høyre

Denne uken feirer vi alle former for kjærlighet i Pride-paraden i Bergen. Selv om vi har kommet langt i likestillingen mellom menn og kvinner i Norge, er det mange som ikke føler seg hjemme i noen av de kategoriene.

De opplever å bli stemplet som et kjønn de ikke er. Det vitner om et samfunn som har lite toleranse for dem som er annerledes.

Les også

Ronja Breisnes (Ap): – I Russland har homofile blitt en nyttig fiende

La oss først definere begrepet «kjønn». Vi har det biologiske kjønnet, altså hvilket kjønnsorgan vi blir født med. Noen ganger er ikke dette alltid like tydelig, og FN anslår at mellom 0,05 og 1,7 prosent av alle barn i verden blir født interseksuelle. Det betyr at noen ikke åpenbart er gutt eller jente, og disse blir ofte operert på for å passe en av definisjonene. Senere i livet kan barna oppleve infertilitet, psykiske lidelser og usikkerhet som følge av dette.

Det andre kjønnet er det sosiale, som er kulturelt betinget. Mye av det vi forbinder med kvinner og menn er oppkonstruert av samfunnet vi bor i. Ettersom samfunnet forandrer og utvikler seg, er det naturlig at ikke alle passer inn i den tradisjonelle sosiale konstruksjonen av mann eller kvinne. Dette burde være noe vi heier på, men i stedet tvinger vi alle inn i én av to bokser.

Les også

BTs Frode Bjerkestrand: Regnbueplassen vil forhåpentlig bidra til å gi Bergen status som en by for raushet og toleranse

I Norge kan man ikke eksistere uten kjønn. For å få et personnummer og bli registrert som borger, må du enten være mann eller kvinne. Det viser hvor kjønnsdelt og lite åpent samfunnet vårt er.

Vi bør tillate at alle personer, uansett om det er av biologiske eller sosiale grunner, skal få lov til å identifisere seg som noe annet enn de to tradisjonelle kjønnene, også på papiret. Det er en viktig del av identiteten og vil føre til at disse personene føler at de får lov til å være seg selv.

Det burde ikke spille noen rolle hva du heter, hvor du kommer fra, hvem du liker, eller om du identifiserer seg som mann, kvinne, eller noe annet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg