Vi planter for lite gran

Gran er det viktigste treslaget for skogbruket.

Publisert Publisert

Et aktivt skogbruk og riktig planting av gran er positivt, mener Didrik Fasmer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

  • Didrik Fasmer
    Skogingeniør og bystyrerepresentant (H)
  1. Leserne mener

I BT lørdag 29. februar var det to artikler om trær. Begge bør kommenteres.
Gran, inklusive Sitkagran, er en viktig ressurs som gir oss bioenergi, miljøvennlige og brannsikre bygningsmaterialer.

Gran er det mest lønnsomme treslaget i skogbruksnæringen og sørger for
verdiskaping og arbeidsplasser. Skogbruksnæringen er en bærekraftig, fremtidsrettet og grønn næring.

Les også

Den kalles pøbelgran av kritikere. Nå skaper den splid i Høyre.

Vi har i Norge treslag som i generasjoner er importert og plantet siden vikingtiden. For eksempel plantet vikingene bøkeskog i Lindås. Noen liker dette «fremmede» treslaget så godt at det visstnok må vernes.

Sitkagran er selvsagt ikke bedre eller verre enn andre treslag, om det skjøttes rett, og plantes på rett bonitet. Granskog er en viktig biotop for mange arter, og like viktig for det biologiske mangfoldet som andre treslag.

Selvsagt kan ikke flere trær løse en klimakrise. Ingen trær eller naturtyper kan redde verden fra overforbruk og overbefolkning.

Problemet er mer at vi bygger ned og ødelegger naturen, forurenser, utrydder arter og forbruker for mye fossil energi. Et aktivt skogbruk og riktig planting av gran, er positivt og ikke et problem.

I Norge er den årlige tilveksten mer enn dobbel så stor som den årlige hogsten, men vi planter for lite gran, hvis vi skal optimalisere næringsgrunnlag og bedre Co₂-binding.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg