Hald Noreg utanfor krisa i Persiabukta

Norske soldatar i bukta vil vere ei kraftig støtteerklæring til triaden USA, Saudi-Arabia og Israel.

Publisert:

PÅ RANDEN AV KRIG: Spenninga er høg i farvanna utanfor Iran, mellom anna på grunn av fleire åtak mot oljetankarar. USA hevdar at Iran står bak, noko Iran nektar for. Biletet er frå eit åtak utanfor Hormuzstredet 13. juni. Foto: AP / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Vidar Lehmann
Forfattar og professor emeritus i medisin. Har tenestegjort i ulike fredsoperasjonar i FN-regi.

I feriestilla og med Stortinget på sommarferie til 15. oktober, har USA oppmoda mellom anna Noreg til å stilla med marinestyrkar i Persiabukta.

Meininga er å etablera ein USA-leia koalisjon for å tryggja passasjen av amerikanske og andre tankskip med olje frå mellom anna Irak og Kuwait. Nokre av desse skipa er norske oljetankarar. Mot Iran har USA utlyst både oljeembargo og annan blokade og krev at andre land, mellom dei EU-land, sluttar seg til. Norske myndigheiter vurderer no situasjonen.

Krisa i Persiabukta vart utløyst av at Trump sa opp den internasjonale atomavtalen med Iran, ein avtale som Iran til då hadde overhalde. Den enklaste og billegaste måten å løysa krisa på er difor at USA reverserer oppseiinga. Det vil Trump ikkje, og får her støtte av Saudi-Arabia og Israel, som av kvar sine grunnar ønskjer å ramma Iran så sterkt dei kan.

Sender Noreg i denne situasjonen soldatar til eit USA-leia militært opplegg i bukta, har vi gjeve eit signal som ikkje kan unngå å bli oppfatta som anna enn støtte til triaden USA, Saudi-Arabia og Israel sin politikk.

Så langt det politiske. I tillegg kjem økonomiske omstende: Ved siste årsskifte kolliderte fregatten «Helge Ingstad» med eit tankskip rett utanfor Bergen. Det enda med totalhavari og tap av dei 4 milliardane det nybygde skipet kosta. I tillegg kom bergingsaksjonen på 726 millionar kroner, lagringsutgifter som no har passert 3 millionar og ein stor oljelekkasje.

Før dette er over, har tapet truleg nådd 5 milliardar kroner. Kva som hende på brua og fordelinga av ansvaret, er enno ikkje rettsleg klårlagt. Kva det så eventuelt vil kosta å byggja opp att norsk beredskap i form av eit nytt fartøy, kjem i tillegg.

OPPRYDDING: President Donald Trump trakk USA frå atomavtalen med Iran. Lat USA og deira næraste sjølve rydda opp i det spetakkelet dei har skapt, skriv Vidar Lehmann. Foto: NTB Scanpix

At vi i ein slik situasjon skulle sjå oss råd til å vera aktivt med i eit nytt USA-leia militært eventyr i Midt-Austen, er etter mitt syn ei halslaus gjerning. Om ein ikkje vil ta fullt så sterkt i, er det i alle høve svært lettferdig omgang med norske skattebetalarar sine pengar. Då har eg ikkje nemnt norske soldatar sine liv.

Dette bør vi avstå frå å bli dregne inn i. Saka høyrer heime på FN sitt bord. Lat i mellomtida USA og deira næraste sjølve rydda opp i det spetakkelet dei har skapt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg