Ansvaret for bompengene ligger hos de lokale politikerne

DEBATT: Samferdselsministeren har ikke diktatorisk makt til å fjerne bomstasjonene.

PANIKK: Når panikken for egen usosial politikk sprer seg blant sosialistene, er det lett å ty til alternative historiefortellinger om Frp og vår politikk, skriver Tor Woldseth (Frp). Tor Høvik

Debattinnlegg

Tor Woldseth
Gruppeleder og byrådslederkandidat for Bergen Frp

Jeg leser med forundring BT-kommentator Hans K. Mjelva sin virkelighetsbeskrivelse av Fremskrittspartiet og vår bompengepolitikk. Det må vel kanskje, i beste fall, tangere mot et forsøk på «fake news».

Frps landsmøtevedtak om å slette all bompengegjeld ved å bruke 100 milliarder av en avkastning på oljefondet, som i første kvartal vokste med 738 milliarder, er absolutt et vedtak som er mulig å gjennomføre. Selvsagt med forbehold om at de andre partiene støtter oss. Nå gjenstår det å se om venstresiden mener alvor med sin påståtte motstand mot bompenger.

Les også

Les også kommentaren som Woldseth svarer på: «Frps tomme bompengeløfte»

I Bergen, som i fylkeskommunen og på Stortinget, har Frp dessverre stått alene i kampen mot bompenger. Seinest i 2017 da bystyreflertallet i Bergen vedtok byvekstavtalen, sa vi nei. Dette har ikke bergenserne råd til, og ikke er det rettferdig at bilistene skal betale for det.

Dette er imidlertid et faktum som venstresiden ikke liker. Når panikken for egen usosial politikk sprer seg blant sosialistene, er det lett å ty til alternative historiefortellinger om Frp og vår politikk. Skuffende nok henger Mjelva seg på, og gjør nøyaktig den samme tabben som sosialistene i Arbeiderpartiet: Han skyver ansvaret over på samferdselsministeren.

«Dei sit jo med samferdsleministeren! Han burde kunne ordne dette», skriver han.
En så enkel retorikk kan vi forvente fra våre politiske motstandere i valgkampen, men ikke fra en kommentator i BT. Samferdselsministeren har nemlig ikke diktatorisk makt til å fjerne bomstasjonene.

Bompengene er et resultat av lokale vedtak. Ap har i både by og fylke vedtatt å bruke bompenger for å finansiere en rådyr kollektivløsning. Det er dem vi kan takke for den vanvittig usosiale bompengebelastningen, ikke samferdselsministeren eller Frp.

Nå er det på tide å plassere ansvaret der det hører hjemme: Hos lokalpolitikere og fylkestingspolitikere som gang på gang stemmer for bompenger, og som åpenbart syns det er greit å bruke bilistene som melkekyr. Det selskapet er ikke Frp en del av. Med et sterkt Frp i Bergen, kan vi stanse ranet av bilistene og forhindre nye bompengesøknader.

Videre hevder Mjelva at Bergen har bundet seg frem til 2038 med en nedbetaling av gjeld på 20,1 milliarder, noe som igjen ikke er korrekt. Staten har forpliktet seg gjennom byvekstavtalen til å dekke 50 prosent av kostnadene for bybane til Fyllingsdalen. Den har en kostnad på 6,6 milliarder, der bergenserne må dekke halvparten av kostnadene gjennom bompenger. Den gamle gjelden på 5,3 milliarder må bergenserne dekke i tillegg.

Les også

Bakgrunn: Så lite får bompartiet gjort med bompengane

Intensjonsavtalen mellom stat, fylkeskommune og Bergen kommune, går på at man skal videreføre dette programmet, som også skal innbefatte bybane til Åsane. Denne intensjonsavtalen kan når som helst sies opp.

I tillegg vet vi at det forhandles om en ny byvekstavtale. Det kommer Frps bystyregruppe å si nei til. Avtalen som der blir fremforhandlet vil bli bindende, og da vil kanskje Mjelva få rett i at Bergen må dekke en gjeld på 20,1 milliarder kroner.

Vi er motstandere av bompenger. Ytre bomring skal vekk, og bilistene skal slippe å betale for en bybane de ikke har behov for.