Lite kjærlig preken

Da presten preket om nei til homofilt ekteskap, ble jeg sint. Hva om sønnen min viser seg å være homofil?

FEIL BUDSKAP: Anders Jakobsen døpte sin sønn i Strusshamn kirke for noen uker siden. Prestens preken sjokkerte ham. Foto: Maria Rud Halvorsen

  • Anders Jakobsen
    Tobarnsfar, Askøy
Publisert:

En søndag for noen uker siden ble sønnen min døpt i Strusshamn kirke på Askøy. Jeg har min barnetro i behold, men går sjelden i kirken. Jeg ønsket likevel at sønnen min skulle døpes. Men det som skulle være en fin seremoni, ble i stedet ødelagt av sokneprestens preken.

Les også

Første homofile par viet

Det var en preken som utga seg for å handle om kjærlighet, men det var lite kjærlig over det han sa. I stedet for en vakker og fin preken om nestekjærlighet, valgte soknepresten i stedet å fronte sin motstand mot at homofile får lov til å gifte seg i kirken. Han var tydelig på at ekteskap kun skal være mellom mann og kvinne. Ekteskap er ikke for samkjønnede par, preket han. Selv om Den norske kirke, heldigvis, har bestemt at også homofile kan få vie seg i kirken.

Da det gikk opp for meg hva soknepresten sa, ble jeg først litt sjokkert. Så ble jeg sint, og til slutt satt jeg bare med en vond følelse i magen. Min kone og jeg vurderte å gå fra gudstjenesten i protest. For var virkelig en gudstjeneste med dåp, seks små dåpsbarn og dåpsfølger det rette stedet å holde en sånn dømmende preken?

SJOKKERT: Anders Jakobsen er sjokkert over prekenen som ble holdt under samme gudstjeneste som hans sønn ble døpt. Foto: Privat

Du hadde en talerstol, du hadde et publikum og du hadde et vakkert og viktig tema, kjærlighet. Du kastet bort muligheten, men for hva? For å overbevise noen om ditt syn på saken? For å få homofile blant tilhørerne til å føle seg som dritt? Eller var det bare et desperat markeringsbehov fra en konservativ prest på det tapende laget i denne striden i Den norske kirke? Tenkte du i det hele tatt på hvordan homofile som satt i kirken denne søndagen ville føle seg? For sannsynligvis var det flere homofile som hørte på prekenen din.

Les også

Kirkemøtet vedtar homofil vigsel, men valgvinnerne må kompromisse

For de barna som ble døpt ble budskapet: «Velkommen inn i kirken. Vi aksepterer deg, så lenge du ikke er homofil.» Hvis noen av mine to gutter i fremtiden blir aktive i kirken, og samtidig viser seg å være homofile, håper jeg inderlig at askøykirken har forandret seg. Jeg håper det kan bli en kirke der seksuell legning ikke betyr noe, men nestekjærlighet betyr alt. At vi har prester som også lar homofile få gifte seg med den de elsker.

At mange prester i askøykirken har dette konservative synet på homofile og ekteskap, er ikke noe nytt. Og det er selvsagt lov å ha ulike meninger om dette spørsmålet. Men er det greit å holde så politiske prekener i en vanlig gudstjeneste, med tilhørende dåp? Ellers i livet må vi se an hvem vi snakker med når vi velger hva vi skal si. Spesielt for en prest, en autoritet i manges øyne, bør dette være en regel. Det må være mulig å holde prekener uten å risikere å fordømme noen av dem som hører på. Denne søndagen viste kirken seg fra sin verste side.

Da min eldste sønn ble døpt for over tre år siden, var det en helt annen gudstjeneste. Den ble avsluttet med Beatles-klassikeren «All you need is love». Forhåpentlig kan askøykirken finne tilbake til en mer inkluderende tone i fremtiden. Det har heldigvis Den norske kirke gjort.