• FOTO: Øivind Hovland

Ei grense for ytringsfridommen

Ved krenking er det ikkje berre spørsmål om dét som blir hevda, men også om måten det blir ytra på, skriv filosof Gunnar Skirbekk.