Kommunen har mye av skylden for at lokaler står tomme

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre tomme lokaler, er å gjøre det lovlig å bruke dem.

Martin Sande jobber i firmaet som har fått bruksendring på dette lokalet i Kong Oscars gate. Det har ikke vært problemfritt, ifølge juristen.
  • Martin Sande
    Jurist, OK Kontor/Arkitekter
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT-Magasinet lørdag 4. mars settes det lys på tomme lokaler i Bergen sentrum. I artikkelen deler byarkitekt Maria Molden sine tanker om hvorfor lokaler står tomme og hva som kan gjøres for å bedre det.

Uttalelsene i saken viser imidlertid at byarkitekten ikke forstår en av hovedutfordringene med å ta i bruk tilgjengelige arealer i sentrum.

Martin Sande er jurist i OK Kontor/Arkitekter. Han mener regelverket for bruksendring på bygninger i sentrum bør endres.

OK Arkitekter har nylig fått bruksendring på lokalet i Kong Oscars gate 23, som er avbildet i artikkelen. Som kontorfellesskapet OK Kontor har vi planer om å åpne en lokal bar som skal samle nabolaget og byens arkitekt- og designmiljø. Prosessen med dette, i tillegg til liknende oppdrag i Vågsbunnen, gjør at vi har identifisert et åpenbart hinder i området.

Byarkitekten er kanskje ikke klar over det, men i denne delen av byen er det i utgangspunktet forbudt å gjøre bruksendringer. Dette fordi plan- og bygningsetaten tolker regelverket slik at man ikke kan endre bruken nærmere eiendomsgrensen enn fire meter fra naboen.

Hva vil du aller helst at de tomme lokalene i byen skal brukes til?

Konsekvensen av denne praksisen er at søknader om endring av bruk er avhengig av unntak fra loven. Dette gir en saksbehandlingstid på fire måneder.

For å bruke et eksempel: Dersom en gründer ønsker å ta i bruk et lokale godkjent som butikk, og gjøre dette om til en frisørsalong uten å gjøre noen andre bygningsmessige endringer, vil det ta fire måneder å behandle saken.

Dette er uavhengig av størrelse på lokalet. Om det derimot ikke var behov for å søke dispensasjon, ville byggesaker som er i tråd med regelverket, kunne behandles på tre uker. Det sier seg selv at dette påvirker at lokalene i området står tomme.

Les også

Les magasinsaken: Her står 70 lokaler tomme i sentrum

Det viktigste for å hindre tomme lokaler, er å gjøre det lovlig å bruke dem. I en artikkel om tomme lokaler er det derfor rart at byarkitekten ønsker flere reguleringer.

Dette vil virke imot sin hensikt, når byarkitektens hovedpoeng er at lokalene bør være rimeligere å leie. Molden burde ha kjennskap til problemstillingen som er presentert her – og ha sendt saken videre til plan- og bygningsetaten.

Vi oppfordrer politikerne til å legge press på bygningsmyndighetene, slik at man slipper unødvendig tung saksbehandling. Hvis kommunen mener at deres egen tolkning av forbud mot bruksendring er riktig, må regelverket endres så fort som mulig. Det er uholdbart at det skal være en så tung prosess å ta i bruk tomme lokaler i sentrum.

Publisert: