Vi er for veike og naive overfor unge kriminelle

En ny rapport viser at ubetinget fengsel minsker faren for at unge lovbrytere begår ny kriminalitet.

Innsenderen mener at mindreårige som utøver vold og ran, fortjener en natt på glattcelle.
  • John Glenn Robertsen
    Lærer
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig kunne BT melde at en mindreårig gutt og jente skal ha blitt overfalt av en gjeng som brukte grov vold for å tilrane seg verdisaker. Gutten endte på sykehus, men det som er verre, er at han risikerer å måtte leve med minner om et feigt overfall livet ut.

Det er fristende å klandre politiet når politiadvokat Elise Kleiven uttalte at det er høy terskel for å fengsle barn – for de siktede ble raskt dimittert etter avhør. Men å skylde på politiet blir feil: De bare håndhever lovene.

Lærer John Glenn Robertsen mener elever på ungdomstrinnet «vet utmerket godt hva som er rett og galt».

Et barn, rent juridisk sett, er en person under 18 år. Men når jeg som lærer i privatskole har med elever på ungdomstrinnet å gjøre, så snakker vi 14 og 15 år. De vet utmerket godt hva som er rett og galt. Bryter de skolens reglement og/eller samfunnets normer for anstendig oppførsel, så vil det alltid få konsekvenser.

Jeg er overbevist om at hvis de unge erfarer dette, så er det en rettesnor de tar med seg videre i livet.

Problemet er politikere med et forferdelig naivt syn på unge kriminelle, i tillegg til domstolenes rolle gjennom utforming av rettspraksis over tid.

Nylig kom rapporten «Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff», utarbeidet av Oslo Economics, i samarbeid med Manudeep Bhuller (UiO) og Ole Røgeberg (Frischsenteret), på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Ett av hovedfunnene i rapporten bør være en vekker for politiske partier – særlig på venstresiden. Den slår fast at for unge mellom 18 og 24 år som er på grensen mellom å bli idømt en ubetinget fengselsstraff og en annen form for straff, så vil ubetinget fengsel redusere sannsynligheten for tilbakefall med 30 prosent.

To tenåringer er siktet for grovt ran etter en hendelse utenfor Johanneskirken fredag 29. juli. De siktede erkjenner ikke straffskyld.

Betinget fengsel er generelt en uting som ikke har med straff å gjøre. I enkelte tilfeller vil en betinget dom virke som en hån overfor dem som har blitt utsatt for en kriminell handling. Ungdom som nærmest får et klapp på skulderen, og et «nå må du oppføre deg pent, da», får signaler om at kriminalitet ikke er så farlig. «Jeg slipper jo å sone.»

Hva sier de politiske partiene? Uten å gå Frps ærend, så skal de ha ros for at det er det eneste partiet på Løvebakken som tar dette alvorlig. De ønsker blant annet en betydelig styrking av kampen mot ungdoms- og gjengkriminalitet.

Hos Rødt, SV og MDG kan man ofte få inntrykk av at ungdom ikke begår ulovligheter. Begår de allikevel lovbrudd, skal de sjelden straffes. I stedet vil de mest naive politikerne bruke store summer på – satt på spissen – koseprat med en jovial og forståelsesfull blåøyd sosionom.

Hvis mindreårige går rundt i gatene midt på natten og banker opp og raner uskyldige barn og unge, så fortjener de å bli satt på glattcellen. Da kan det kanskje gå opp et lys for enkelte hva de faktisk har stelt i stand. For hva er noen timer innelåst i forhold til det ofrene sitter igjen med?

Jeg har aldri medynk med dem som overfaller andre på skremmende og brutal måte, selv om de er mindreårige. Ofrene, derimot, er jeg villig til å stille opp for. Der har våre folkevalgte en jobb å gjøre. Så langt har de mislyktes.

Publisert