Diskriminert? Jeg?

Etter de siste ukers debatt om kjønnsdelte innganger i Grieghallen sitter jeg, angivelig offer for denne diskrimineringen, og lurer på om vi snakker om samme arrangement.

Publisert Publisert

EID-FEIRING: I Grieghallen ble ingen av kjønnene gjemt bort, tildelt mindreverdig plass i bygget, nektet deltakelse, servering eller sanksjonert for å bruke feil inngangsdør for den saks skyld, skriver Asiyah Farooqui. Arkivfoto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

  • Asiyah Farooqui
    Kvinne, muslim og deltaker på Eid-feriring i Grieghallen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

**Den siste tiden** har det gått en debatt om hvorvidt det er greit at kommunen leier ut lokaler til religiøse organisasjoner som praktiserer kjønnsdelte innganger. Foranledningen er avvikling av Eid-feiring i Grieghallen for rundt 2000 muslimer.

Jeg merker meg at begreper som kjønnsdiskriminering, kvinneundertrykking og forskjellsbehandling blir brukt over en lav sko. Tilbake sitter jeg, angivelig offer for denne diskrimineringen, og lurer på om vi snakker om samme arrangement.

Hvor er diskrimineringen?

Diskriminering og forskjellsbehandling betyr at en gruppe tilgodeses på bekostning av en annen gruppe. På den aktuelle Eid-feiringen sto kvinner og menn sammen utenfor inngangen til Grieghallen. Kvinner og menn gikk sammen inn på forsiden av bygget i et felles vrimleareal hvor alle sto sammen og etter hvert feiret sammen.

Ingen av kjønnene ble gjemt bort, tildelt mindreverdig plass i bygget, nektet deltakelse, servering eller sanksjonert for å bruke feil inngangsdør, for den saks skyld. Så vidt jeg kan se ble ingen behandlet fordelaktig i forhold til de andre, verken i kraft av kjønn, etnisitet eller annet. Ergo føler jeg meg ikke diskriminert.

Les også:

Les også

Innlegget som startet debatten: «Egen inngang for kvinner?»

Hvorfor kjønnsdelte innganger når man blir sluset inn i felles areal?

Svaret er ganske enkelt. Etter fjorårets problemer med tilkomst og avgang fra et så stort arrangement, ønsket flere medlemmer, deriblant jeg, at man etablerte en praktisk logistikk rundt arrangementet. Kjønnsdelte innganger var altså ikke tuftet på religiøs ideologi, men en praktisk tilrettelegging som følge av tilbakemeldinger fra medlemmer.

Dersom arrangørene ikke hadde vært lydhøre for slike tilbakemeldinger, ville flere med meg kritisert arrangementet for å være dårlig tilrettelagt og ekskluderende for flere. Som kvinne, muslim og deltaker på slike arrangement er det viktig for meg at arrangørene tar hensyn til medlemmenes behov slik at alle som ønsker får anledning til å delta.

Les også:

Les også

Forsvaret fra byråd Julie Andersland: Vi må tolerere mangfold

Dersom man skal ta utgangspunkt i den aktuelle Eid-feiringen, handler ikke dette om hvorvidt kommunen skal leie ut sine lokaler til religiøse organisasjoner som praktiserer kjønnsdelte innganger. Tvert imot. Det handler om hvorvidt kommunen skal leie ut sine lokaler til religiøse organisasjoner som legger til rette for alle sine medlemmer, slik at alle får lik mulighet til å delta.

Hvorfor kommer denne debatten opp?

Når praktisk tilrettelegging av et arrangement knyttet til et religiøst trossamfunn vekker så stor harme i samfunnet, bygger dette på en fordom i seg selv. Nemlig fordommen om at muslimske kvinner blir undertrykt, dårlig behandlet og oversett i møte med en kvinnefiendtlig islamsk tradisjon og praksis. Det finnes selvsagt eksempler på dette, men det tar den jevne muslim sterk avstand fra.

Les også:

Les også

Diskrimineringsombudet: Ingen islam-refs til Grieghallen

Det er ingen hemmelighet at minoriteter opplever diskriminering og hetsing på arbeidsmarkedet, på gaten og i sosiale medier — se for eksempel ulike kommentarfelt rundt om. Det er det jeg legger i diskriminering, og jeg mener at det er ganske alvorlige brudd på menneskerettighetene som ingen burde oppleve uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning.

Det vil jeg kjempe mot sammen med samtlige trossamfunn og samfunnet for øvrig. Men å plassere en praktisk tilrettelegging for medlemmene under årets Eid-feiring i denne kategorien er en utvanning av begrepsbruken som bagatelliserer diskriminering og forskjellsbehandling som fenomen.

Ved å tilskrive avviklingen av Eid-feiringen diskriminerende intensjoner, har en ikke oppnådd annet enn å nøre oppunder fordommer som skaper ytterligere skiller i byen vår.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Greit med kjønnsdelt inngang?

  2. Vi trenger ikke like det, men vi må tåle det

  3. Vi trenger kvinnelige imamer

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg