• «DISKREDITERT»: Det er ikke noe nytt at forskere blir forsøkt diskreditert hvis de oppfattes som brysomme når det er store interesser og mye penger involvert, skriver havforsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet. FOTO: Ørjan Deisz

Gruveaktørenes hetskampanje

Havforskere er nærmest jaget vilt for gruveindustrien og deler av havbruksnæringen.