• STORT UTBYTTE?: Formues- og utbytteskatten for Solstrand vil øke fra knappe 200.000 i 2011 til 2,5 millioner i 2017, skriver Mathilde Fasting. Om det er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt sterkt, eller at de vil ta ut stort utbytte for 2017, skriver innsender. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Civita skyter med løskrutt

Civita fortsetter sitt felttog mot formuesskatten.