- Rosehagen er ikke en brannfelle

DEBATT: Situasjonen er krevende, men forholdene på Rosehagen er ikke enestående. Neste uke møter vi fylkeslegen.

Publisert Publisert

VURDERER Å BE OM HJELP: De fleste kommuner har tilsvarende utfordringer. Vi vil vurdere en egen henvendelse til sentrale myndigheter for å få bistand til å håndtere så krevende brukere som vi har i enkelte bofellesskap. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Liv Røssland
    Finansbyråd (Frp)
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Bergens Tidende har beskrevet forholdene på Rosehagen på en måte som gjør at jeg ser meg nødt til å korrigere noen av beskrivelsene. Vi har en rekke utfordringer på Rosehagen, men ingen er innesperret, og det er ingen brannfelle. Vi tar situasjonen i høyeste grad på alvor.

Les også

Dette er et bofellesskap

Krevende

Når Bergen kommune bruker ulovlig tvang i Rosehagen bofellesskap, er det i erkjennelse av at det er en krevende situasjon. Men forholdene på Rosehagen er slett ikke kaotiske. Kommunen har valgt å holde porten stengt fordi vårt hovedverneombud skriftlig har varslet at naboen Mildeheimen sykehjem blir stengt hvis porten står ulåst. Ettersom dette er bruk av tvang, meldte vi fra om dette til fylkeslegen den dagen tiltaket ble iverksatt og flere måneder før Arbeidstilsynet kom på tilsyn.

Sperres ikke inne

Det er imidlertid langt fra å stenge en port til å holde en person innesperret. Brukeren dette angår, er ute på tur i mange timer hver dag og kan bevege seg fritt i en relativt stor hage.

Rosehagen blir beskrevet som en brannfelle der alle kan brenne inne. Dette faller på sin egen urimelighet. Den låste porten er ved inngangen til hagen, ikke til boligen. Vi har tre våkne nattevakter, og den ansvarlige på Rosehagen har alltid nøkkel til porten i lommen. I tilfelle brann vil en evakuering naturligvis innebære at porten låses opp.

Bergen Brannvesen fører normalt ikke tilsyn på Rosehagen ettersom det ikke er definert som et særskilt brannobjekt. Men brannvesenet har nylig besøkt boligen for å se på de tekniske forholdene knyttet til rømningsveiene og fant ingenting å utsette på det.

Utfordrende atferd

Det er mange ansatte på Rosehagen, og de gjør en fantastisk innsats hver dag. At de er så mange, kommer av at beboerne har en hel del utfordrende atferd. Det er en kjensgjerning at utfordrende atferd krever flere ansatte per beboer. Det krever også betydelig kompetanse og faglighet, og det er laget et omfattende faglig oppfølgingsprogram for våre ansatte på Rosehagen.

Les også

Du har tights og refleksvest, spiss nese og krum rygg. Gudene på to hjul

Møter fylkeslegen

Både på Rosehagen og andre steder har vi beboere med sammensatte diagnoser. Bergen kommune har lenge etterlyst et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og neste uke er kommunen innkalt til møte sammen med fylkeslegen og Helse Bergen. Kommunen ser frem til muligheten for å diskutere ulike løsninger, slik at vi kan unngå bruk av tvang.

Ikke alene

Vi erkjenner at situasjonen er krevende, men forholdene på Rosehagen er ikke enestående. De fleste kommuner har tilsvarende utfordringer. Derfor vil vi vurdere en egen henvendelse til sentrale myndigheter for å få bistand til å håndtere så krevende brukere som vi har i enkelte bofellesskap.

Forøvrig har Bergen kommune gjennomført alle pålegg fra Arbeidstilsynet, og avvikene på Rosehagen er dermed lukket.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg