Vi tillegges et verdisyn vi ikke har

Selvfølgelig mener vi ikke at menneskers verdi må vurderes ut fra hva de bidrar med til statskassen.

UTGIFTSVEKST: Det er ikke snakk om å lage skremselsbilder, men om å innse at vi i årene fremover får en sterkere automatisk utgiftsvekst på offentlige budsjetter, skriver innsenderne. NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Mathilde Fasting og Steinar Juel
Civita

Tidligere rådmann i Bergen, Bjarne Jensen, skriver i et innlegg om eldrebølgen i BT 7. oktober at tenketanken Civita gjør seg til talsmann for et verdisyn han trodde var uhørt i det norske samfunnet. Han konkluderer med at vi mener at vi som borgere skal vurderes ut fra vårt bidrag til statsbudsjettet.

Men her tillegger Jensen oss et verdisyn vi ikke har. Selvfølgelig mener vi ikke at menneskers verdi må vurderes ut fra hva de bidrar med til statskassen.

Vi er opptatt av at offentlige utgifter og inntekter må tilpasses hverandre, og at det er gode vekstmuligheter for næringslivet slik at vi sikrer gode velferdsordninger også for våre barn og barnebarn.

Det er ikke snakk om å lage skremselsbilder, men om å innse at vi i årene fremover får en sterkere automatisk utgiftsvekst på offentlige budsjetter. Dette er fullt håndterbart hvis vi planlegger for det tidlig.

Våre vurderinger baserte seg på fremskrivninger til 2060 i regjeringens Perspektivmelding fra 2017. Fremskrivningene viste at statsbudsjettet etter hvert vil gå med underskudd, og at underskuddene vil øke selv om det ikke gjennomføres nye satsinger eller særlige standardforbedringer innen eksisterende velferdsordninger.

Det vil være veldig bra dersom den antatte underdekningen i hovedsak blir inndekket ved at vi jobber mer, blant annet ved å stå lenger i jobb, som Jensen peker på. Det krever politiske tiltak, og påvisninger av behovet for noen politiske justeringer er da også nettopp formålet med perspektivmeldinger.