Læreren må ta garderoben tilbake

Min generasjon ble oppdratt til å tenke at det var naturlig å vise seg nakne for hverandre.

Publisert Publisert

PARADOKS: Til tross for større åpenhet rundt kropp og seksualitet, erfarer vi at stadig færre våger å vise seg nakne i felles garderobe- og dusjanlegg, skriver innsender. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Ove Olsen Sæle
    Førstelektor, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Voksne menneskers verdier og holdninger til kropp og seksualitet er ikke noe som bare formes og utvikles i voksen alder. Det er noe som på grunnleggende vis formes gjennom oppveksten.

Det er tydelig at flere ikke ser hvilke danningskvaliteter kroppsøvingsfaget besitter.

Det kan virke paradoksalt at til tross for større åpenhet rundt kropp og seksualitet, erfarer vi at stadig færre våger å vise seg nakne i felles garderobe- og dusjanlegg.

Så mange som én av ti sender bilder på Snapchat med intimt eller seksuelt innhold, fant sosiolog Berit Skog da hun undersøkte 1142 ungdommer i alderen 13 til 15 år.

Samtidig er det stadig flere unge som ikke dusjer.

Årsakene er flere. Mange elever er usikre på egen kropp. Tenårene oppleves av mange som en sårbar fase der kroppen gjennomgår store endringer.

GYM: Kroppsøvingsfaget vil for en del barn og unge utgjøre den eneste felles arena for sosial kroppsutfoldelse. Faget har derfor en unik mulighet til å fremme gode verdier og holdninger, skriver innsender. Foto: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Vi trenger å gjenreise kroppsøvingsfagets garderobekultur med voksne til stede, skriver Kjersti Mordal Moen og Vidar Hammer Brattli skriver i en kronikk. I sin studie fant de ut at de fleste dusjet, men at flere var redde for å bli mobbet eller tatt bilder av.

De skriver at det må utvikles «en bevissthet fra skolens og kroppsøvingslærerens side omkring hvordan garderoben brukes som et naturlig sted for læring om tematikk knyttet til kropp, naturlighet og respekt for hverandres ulikhet».

Og videre: «Heller enn å abdisere og overlate garderoben til «småkonger», bør kroppsøvingslæreren være til stede i garderoben som en tydelig voksen.»

Jeg støtter dette forslaget.

GARDEROBEKULTUR: I egen oppvekst var garderobekulturen en sentral del av den kroppslige opplæringen. Vi ble oppdratt til å tenke at det å vise seg nakne for hverandre var naturlig, skriver innsender. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Kroppsøvingslæreren må ta garderobekulturen tilbake. Det er en viktig lærings- og danningsarena for utvikling av en naturlig, sunn og positiv kroppsholdning.

Når jeg tenker tilbake på egen oppvekst, var garderobekulturen på skolen eller i fotballidretten en sentral del av den kroppslige opplæringen. Vi brukte lang tid i guttegarderoben de gangene vi laget konkurranse av å seile fortest gjennom dusjanlegget på et såpebelagt gulv.

Vi ble oppdratt til å tenke at det å vise seg nakne for hverandre var naturlig.

Vi tenkte at den kroppslige læringen fant sted på fotballbanen, mellom garderobeoppholdene. Ingen tenkte over hvor mye sosial, kroppslig danning som foregikk i garderoben.

Les også

«Jenter som hater gym»

I kroppsøvingsfagets læreplan står det ikke noe spesifikt om seksualundervisning, men det står en del om kroppslig læring. Kroppsøvingsfaget vil for en del barn og unge utgjøre den eneste felles arena for sosial kroppsutfoldelse.

Faget har derfor en unik mulighet til å fremme gode verdier og holdninger knyttet til kroppslig samhandling.

Her har de mulighet til å lære seg hvor grensen går for akseptabel kroppslig atferd mot begge kjønn. Gjennom deltakelse i lek og idrettsaktiviteter kan elevene lære å forholde seg til kroppens begrensninger og muligheter. Ved å dusje sammen og delta i garderobekulturen, får de mulighet til å erfare hverandres nakenhet og blyghet på en naturlig måte.

Slike erfaringer vil også påvirke ens seksuelle utvikling og identitet.

FLERE LÆRERE: Antall elever pr. lærer skal fra neste år reduseres, noe som vil føre til at flere lærere kan være til stede i garderoben, skriver innsender. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Det står at i faget skal elevene bli rustet til vurdering av kroppsidealer. Jeg vil tro at med det massive kroppspresset som mange barn og unge i dag opplever fra sosiale media, vil dette være et viktig prioriteringsområde. Det står også at det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjør kroppsøvingen til en viktig arena for å fremme fair play og respekt for hverandre.

Fair play og respekt i faget er verdisett som også gjelder på seksualitetens område.

Alle disse positive intensjonene med faget forutsetter at vi evner å endre en del av den fagpraksis vi er vitne til i dagens skole. En del ytre rammefaktorer har noe av skylden. Antall elever per lærer skal fra neste år reduseres, noe som vil føre til at flere lærere kan være til stede i garderoben.

Da kan man få bedre vilkår for å skape en trygg garderobekultur fra skolestart av.

Les også

Mens svetten renner i gymsalen, står dusjene tørre. Ungdom vil ikke kle av seg foran hverandre i garderoben.

Vi trenger flere kroppsøvingslærere med formell kompetanse. Det kan bidra til at danningsaspekter som kroppslig læring i større grad vektes, helt i tråd med de nye kjerneelementene som er foreslått for faget, der konkurranse- og idrettselementet er nedtonet.

Da vil sannsynligvis også flere elever delta.

Et avgjørende preventivt virkemiddel mot seksuell trakassering i voksen alder, er å innse at gode holdninger og verdier på seksualitetens område er noe som erverves på veien fra barn til voksen. Derfor må vi benytte oss av den felles og allsidige bevegelses- og kroppskulturen som kroppsøvingsfaget representerer.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg