Vi skal være en maritim stormakt

Hvis vi avvikler tilskuddsordningen for norske sjøfolk, svekker vi Norges fremtid som maritim nasjon.

Publisert Publisert

LIKE VILKÅR: Skipsfarten er blant våre mest internasjonale og konkurranseutsatte næringer, og det er avgjørende at våre bedrifter har de samme vilkårene som i andre europeiske land, skriver næringsministeren. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Torbjørn Røe Isaksen
    Næringsminister, Høyre
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

BT argumenterer på lederplass 31. mai for å fjerne tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. En slik avvikling vil svekke den norske sjømannsstanden og Norges fremtid som maritim nasjon.

Skipsfarten er blant våre mest internasjonale og konkurranseutsatte næringer, og det er avgjørende at våre bedrifter har de samme vilkårene som i andre europeiske land.

Maritim næring skaper verdier for 140 milliarder kroner i året, står for nesten en fjerdedel av Norges eksport, og sysselsetter 90.000 personer. Mye av konkurransefortrinnet ligger i tilstedeværelsen av en komplett maritim klynge, hvor kunnskap fra sjøen sikrer innovasjon og verdiskaping også i landbasert maritim industri.

Les også

BT på leiarplass: Stopp milliarddrysset til reiarane

Vi skal fortsette å ha en sterk maritim klynge i Norge, med norske sjøfolk, norske skip og norsk maritim kompetanse. Derfor har vi blant annet en tilskuddsordning for sjøfolk og en rederiskatteordning, som sikrer konkurransekraft og arbeidsplasser i hele den maritime klyngen – fra sjøfolkene om bord til verftsarbeideren på land.

Denne regjeringen har styrket tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og har også lovfestet ordningen. Det er fordi vi ikke bare er opptatt av skip med norske flagg, men fordi vi også er opptatt av norske sjøfolk om bord.

Som en oppfølging av fartsområdeutvalgets anbefalinger styrket vi i 2016 tilskuddsordningen for kystfartsflåten, utenriksfergene, passasjerskip i rute mellom Bergen og Kirkenes, konstruksjonsskip og seilskip.

I 2017 gjennomførte vi i tillegg en betydelig styrking av ordningen for norske sjøfolk i utenriksflåten. I 2017 var det i gjennomsnitt 11.100 sjøfolk i ordningen, og det ble utbetalt omtrent 1850 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2018 bevilger vi i overkant av 2 milliarder kroner. Det er et høyt beløp, som vi prioriterer å bruke på å sikre norske arbeidsplasser til sjøs.

SKRIVER I BT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Tor Stenersen / NTB Scanpix (arkiv)

Les også

Da Shetlands-Larsen snudde smalsiden til

Regjeringen har i Color Line-saken fulgt opp flertallets anbefalinger fra et utvalg der både arbeidsgivere og arbeidstakere var representert. Utvalgets mandat besto i å vurdere fartsområdebegrensningene og innretning av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk for å skape forutsigbare og robuste rammevilkår for den maritime næringen – både sjøfolk og rederier.

Utvalgets anbefalinger skulle være basert på uendret ressursbruk. Anbefalingene utvalget kom med, besto av en rekke tiltak og var et kompromiss mellom partene.

Utvalgets anbefaling ga en samlet budsjettøkning på vel 90 millioner kroner, medregnet en omflagging av Color Lines to Kiel-ferger fra Nor til Nis.

Vi har lyttet til det partssammensatte utvalget og gjennomført den betydelige styrkingen av tilskuddsordningen for sjøfolk. Vi har innført full refusjon av inntektsskatt, trygde- og arbeidsgiveravgift for mannskap om bord på en rekke skipssegmenter, også for utenriksfergene i Nor. Med samtlige av Color Lines skip i Nor under den styrkede tilskuddsordningen, blir selvsagt prislappen høyere enn det som lå til grunn i anbefalingen fra utvalget.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg