Åstveitskogen har overlevd seksti års utbyggingsbonanza i Åsane

Skogens videre skjebne er en prøvestein for det nye bystyreflertallets erklærte oppgjør med «tilfeldighetenes by».

Publisert Publisert

VERDIFULLT: Det er skogen som er det aller mest verdifulle friområdet, og med forslaget blir den redusert til en hundremeterskog. Det er ikke holdbart som grunnlag for den grønne byveksten vi trenger. Foto: Bjørn Erik Larsen (Arkiv)

Debattinnlegg

  • Even O. Sørland
    Småbarnsfar og turgåer, Tertnes

Mye har vært sagt og skrevet om Bergen som «tilfeldighetenes by». Jeg nøyer meg med dette: Tilfeldighetene har fått rå. Det er først og fremst fordi ellers fornuftige politikere har mistet helhetsperspektivet i møte med utbyggerinteresser. De vifter med alle mulige gode formål som kan oppnås om en bare lemper litt på reguleringene akkurat der de vil bygge.

Den nye kommuneplanens arealdel (KPA) er et gjennomarbeidet og ambisiøst planverk for utvikling av Bergen de neste ti årene. For Åsane kan planene være en ny start, der fortidens synder erstattes med en planmessig områdeutvikling med godt avstemte fortettingsområder. Det kan gi en grønn byvekst med boliger med kort vei til både knutepunkter, bybane, frisk luft og natur. Men parallelt med høringen om KPA arbeides det i kulissene for å åpne Åstveitskogen for utbygging.

Les også

Nabo og politikere raser mot nybygg

Grunneier planlegger en massiv boligutbygging i et unikt friluftsområde i en bydel som har mer enn nok asfalt. BT-magasinet har gitt anledning til flotte sitater om planene om demenslandsby og noen boliger «i randsonen av eiendommen». Men to av de tre feltene som ønskes regulert til utbygging er rene boligfelt. Til sammen er det 140 mål med skog som planlegges bygd ned. Demenslandsbyen fremstår ikke da som et hovedgrep, men som et innsalg.

Forslaget innebærer at store deler av det som i dag er selve skogen blir byggeland. Da hjelper det ikke å vise til at de delene av eiendommen som utgjør golfbane og privat park ikke blir bebygd. Det er skogen som er det aller mest verdifulle friområdet, og med forslaget blir den redusert til en hundremeterskog. Det er ikke holdbart som grunnlag for den grønne byveksten vi trenger.

Les også

Ytre Sandvikens forbannelse

Vi skal bli mange flere i Åsane i årene som kommer, og det er plass til flere turgåere i Åstveitskogen. En utbygging i selve skogen vil rasere et unikt naturområde og gjøre avstanden til naturopplevelser større for svært mange. En utbygging i Åstveitskogen slår også bena under den planlagte fortettingen langs den fremtidige bybanetraseen. Uten et stort sammenhengende friluftsområde vil en ikke kunne forsvare å bygge like tett her. Det er ikke bærekraftig fortetting hvis vi som bor i Åsane må sette oss i bilen og kjøre ut av bydelen for å gi barna naturopplevelser.

Får tilfeldighetene fortsatt rå? Jeg er usikker på hvor bekymret jeg skal være, men ser at politikere av flere farger har uttalt seg positivt om planene. I forslaget til KPA, som er sendt på høring, har byrådet heldigvis lagt vekt på fagetatens tunge argumenter og videreført dagens friluftsområde. Dermed må det en ny høringsrunde til før bystyret eventuelt kan vedta noen endring. Men jeg tror ikke vi som er glade i skogen trenger å bruke våren 2018 til å mobilisere. Jeg setter min lit til at et bystyreflertall som har lovet et oppgjør med «tilfeldighetenes by» ser hva som er på spill i denne saken.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg