Unnskyld fra en fastlege

Jeg må kutte 200 pasienter fra listen min fordi fastlegene har fått for mange unødvendige oppgaver.

Publisert: Publisert:

11 TIMERS DAG: Tidligere var alt papirarbeidet unnagjort når jeg gikk fra kontoret klokken 16. Nå har jeg vanligvis 11 timers arbeid hver dag, skriver Niels Saaby Hansen. Foto: scanpix

Nils Saaby Hansen. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Niels Saaby Hansen
Fastlege, Ytrebygda legekontor i Bergen

Jeg er fastlege. Jeg liker jobben min og ønsker å fortsette som fastlege, gjerne til jeg blir pensjonist om 13 år. Men jeg makter ikke lenger å være fastlege for 1200 pasienter.

Reduserer jeg praksisen til 1000 pasienter, tror jeg det blir tilstrekkelig tid til å gi god legehjelp. Det betyr at fastlegeordningen plukker ut 200 tilfeldige pasienter som får tildelt en annen fastlege i Bergen.

Jeg unnskylder meg herved til dere som jeg har vært fastlege for, noen i nesten 20 år. Jeg kan bare bestemme arbeidsmengden min ved å redusere antall pasienter som jeg betjener. Tidligere var alt papirarbeidet unnagjort når jeg gikk fra kontoret klokken 16. Nå har jeg vanligvis 11 timers arbeid hver dag.

Årsaken er ikke at pasientene mine er blitt sykere, heller ikke at jeg er blitt mindre erfaren eller mindre effektiv. Alle har økt forventningene sine.

Les også

– Vi er i ferd med å bli utslitt

Oppgavemengden har økt de siste 10 årene, og fastleger jobber nå i snitt 56 timer i uken. Fastlegene har fått flere oppgaver som fører til bedre helse, men også flere oppgaver som ikke fører til bedre helse.

Førstnevnte er oppgaver som tidligere ble utført på sykehusene, men som nå håndteres av fastleger. Eksempler på dette er oppfølging etter kreft, giktsykdommer, rus, og psykiatri. I tillegg kommer blant annet tettere samarbeid med hjemmesykepleien på grunn av flere eldre med flere sykdommer, nye statlige retningslinjer, økte muligheter for utredning og behandling.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Unnskyld for at jeg nå plikter å prioritere halvsyke elever på videregående skole. De kommer til meg med influensa og sier at jeg må skrive legeerklæring til skolen om at fraværet deres skyldes sykdom. For det bestemte en skoleminister for et par år siden. Og vips har jeg én konsultasjon mindre til sykdommer som jeg kunne ha gjort noe med.

Unnskyld for at jeg bruker så mye tid på NAV-kontorer. Her sitter jeg i møter for pasienter som er sykmeldt. Disse dialogmøtene har ikke endret på antallet sykmeldte.

De siste par årene har jeg tilbrakt mye tid på å se på mennesker tisse i en kopp flere ganger i uken over seks måneder. Det er friske mennesker som ønsker å få rett til førerkort igjen. Da må de dokumentere rusfrihet overfor politiet. Unnskyld for at jeg bruker tid på dette og dermed får mindre tid til oppfølging av syke pasienter.

Unnskyld for at jeg har plikt til å attestere i så mange timer hver dag: Sykemeldinger til Nav, avlyste reiser på grunn av sykdom, personer som søker helseforsikringer, personer med nedsatt funksjonsnivå med rett til drosje eller parkering, rett til førerkort, fritak for heimevernstjeneste samt hundrevis av andre ønsker.

Unnskyld for at jeg nå tar grep for å prøve å overleve som fastlege i fastlegeordningen.

Les også

– Syv av ti legebesøk kan gjøres digitalt

Les også

Ikke alt kan løses på telefon

Jeg ønsker å være en god fastlege for 1000 pasienter de neste årene. Jeg håper at pasientene som må skifte lege nå, får en snill og omsorgsfull fastlege. Jeg innser at det er opp til helseministeren å finne en bedre balanse mellom oppgaver som fastleger skal utføre og antall fastleger som skal utføre oppgavene.

Undersøkelser har gang på gang bekreftet at fastlegen er en av de offentlige tjenestene den norske befolkningen er mest fornøyd med. Jeg venter nå på at helseministeren og regjeringen skal redde fastlegeordningen.

Og kanskje du som leser dette kontakter den politikeren du stemte på sist, med oppfordring om å redusere byråkratiet og la fastlegen ta seg av oppgaver som gir bedre helse.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg