• UTFORDRA: Eg går på kino for å få nye opplevingar, og for å bli utfordra på eigne meiningar og fordommar. Og eg vil sjå gamle og nye filmar i ein god, mørk og veleigna kinosal, skriv innsendar. FOTO: Odd Mehus (arkiv)

Kino er ikkje tidtrøyte for meg

Ver så snill å ikkje leggje til grunn BTs filmkritikar si førestilling om at vi pensjonistar nyttar Bergen Kino som tidtrøyte.