Nei til mer kjønnskvotering

Kjønnskvotering strider mot formålet med høyere utdanning.

Publisert Publisert

KRITISK: Kvotering medfører å frata noen retten til utdannelse fordi samfunnets behov vektes tyngre enn individers rett til å bli den de ønsker å være. Dette er feil prioritering, skriver innsender. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Tobias Otterstad
    Parlamentarisk leder, Blå Liste, UiB

Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, mener at en skjev kjønnsfordeling ikke hører hjemme i morgendagens samfunn. I stedet for et inntakssystem som premierer de best kvalifiserte søkerne, så ønsker han et system som premierer de med riktig kjønn.

Et system som premierer eller straffer studenter basert på hvilket kjønn de har, er heller ikke noe som hører hjemme i morgendagens samfunn.

Hvorvidt noen får studere psykologi (eller for den saks skyld andre studier) skal ikke defineres ut ifra hva som er samfunnets behov. Det er derfor samfunnet sørger for å tilby en rekke ulike utdannelser, ikke bare de som arbeidslivet mener vi trenger.

Formålet med høyere utdanning er å få ut det beste i studentene og gi dem mulighet til å forme sin fremtid. Kvotering medfører å frata noen retten til utdannelse fordi samfunnets behov vektes tyngre enn individers rett til å bli den de ønsker å være. Dette er feil prioritering.

Les også

UiB vil søke på nytt om å få kjønnskvotere på psykologi og medisin

Derfor er det helt riktig av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) å si nei til økt bruk av kvotering. Kvotering er ikke bare det mest brutale alternativet for dem som på tross av å være kvalifisert, ikke får plass. Det er også en banalt enkel løsning på et vanskelig problem.

Som eksempelet viste: Dersom Universitetet i Oslo ikke klarer å beholde de fire mannlige studentene, så er dette et problem for dem. Alternativet er å avvise kvinner som har kvalifisert seg for studiet for å gi plass til flere menn. Disse kvinnene (i dette tilfellet) vil få fremtiden sin utsatt fordi samfunnet foretrekker mannlige studenter.

Da tillater vi å skyve problemet og ansvaret vekk fra utdanningsinstitusjonen og over på studentene. Det bør, for å si det mildt, ikke være et alternativ for en studentpolitiker.

For mange unge mennesker er det å komme inn på drømmestudiet sitt et mål de har jobbet lenge for å oppnå, og de fortjener et forutsigbart system. En innføring av kjønnskvotering vil gjøre terskelen høyere eller lavere, avhengig av hvilket kjønn du har.

Fremfor å kjempe frem økt bruk av kvotering, burde utdanningsinstitusjonene bruke tiden sin på å tenke ut hvordan de kan skape et godt studiemiljø for den studentmassen som er der.

Forhåpentligvis kan tiltakene for å få flere studenter til å trives være overførbare ikke bare mellom institusjonene, men også mellom studieløpene. Dermed kan man etter hvert utvikle strategier som gjør kvotering unødvendig.

Samfunnets problemer skal ikke gå på bekostning av studenters rett til utdannelse. Studenter skal studere, ikke ofres på samfunnets alter.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg