Livstid i fengsel løser ingenting

Jeg håper vi kan innse at straff ikke kan trumfe rehabilitering, uansett hvilke grufulle handlinger et menneske har begått.

SKUMMEL HOLDNING: Det norske fengselsvesenet er bygget opp rundt rehabilitering og ikke straff. Hvis vi innfører livstid i fengsel, sier samfunnet at vi har gitt opp dette mennesket. En slik holdning er ikke bare forkastelig, den er skummel, mener Sigurd Bakka Samdal. Eirik Brekke

Sigurd Bakka Samdal
AU-medlem, Hordaland Unge Høyre

Den grunnleggende troen på at alle mennesker skal kunne rehabiliteres og bli en del av samfunnet igjen, må være grunnlaget for hvordan vi behandler de kriminelle i landet.

Nå til helgen skal Unge Høyre behandle sitt prinsipprogram. Det er vemodig at Unge Høyres prinsippkomite åpner opp for livstid i fengsel.

Jeg forstår selvsagt at innsatte som vil bli plassert på livstid, ikke vil slippe ut av fengsel, og at det bare vil gjelde i helt ekstreme tilfeller. Problemet er at dette forslaget vil endre et av de viktigste prinsippene for norsk fengselsvesen. Kriminelle skal rehabiliteres, ikke straffes.

Sigurd Bakka Samdal Privat

Hvis vi innfører livstid i norske fengsler, vil dette prinsippet forsvinne helt. Gjennom å plassere noen på livstid sier samfunnet at vi har gitt opp dette mennesket, dette mennesket kan aldri kunne bidra til samfunnet på noen måte igjen, noen sinne. En slik holdning til mennesker er ikke bare forkastelig, den er skummel.

Gjennom å innføre livstid i fengsel, diskrediterer samfunnet enkeltmenneskers mulighet og rett til å rehabiliteres. Gjennom dette diskrediteres den grunnleggende tanken om at hvert menneske har en verdi i seg selv, uansett hvilke handlinger de har begått i fortiden.

Den strengeste straffen en kan få i Norge i fredstid, er 21 års fengsel. I tillegg til dette, kan personen dømmes til forvaring, om vedkommende er antatt tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Dette brukes ytterst sjeldent, og bare for kriminelle som har begått svært brutale handlinger, hvis det vurderes som sannsynlig at de vil kunne gjøre det igjen. Likevel har personen en mulighet til å slippe ut, om de blir rehabilitert. Samfunnet gir dem en mulighet til å komme tilbake, om de klarer å rehabiliteres.

Rehabilitering fremfor straff har gitt gode resultater i norsk kriminalomsorg. Det er lav tilbakefallsprosent, og mennesker kommer tilbake til samfunnet.

Jeg håper at Unge Høyre innser at vi ikke kan la straff trumfe rehabilitering, uansett hvilke handlinger et menneske er i stand til å begå.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg