Hordfast er et fremtidsrettet prosjekt

DEBATT: Mange bagatelliserer risikoen med fergedrift.

Publisert:

UTSATT: Fergen «Bastø II» fikk nylig motorstopp og drev rundt i flere timer. Flaks at det da ikke var kraftig vind og sjø, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Tore Grønås
Nestleder, Bergenhus KrF

I mange debattinnlegg i BT blir det krevd at E16 må prioriteres foran Hordfast og fergefri E39. Hovedargumentet er at den nåværende situasjonen på E16 er en fare for sikkerheten for de reisende. Er det teknisk og statistisk hold i påstanden om at den sikkerhetsmessige utfordringen er større her enn for eksempel fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg?

Etter min mening bagatelliserer debattantene risikoen med fergedrift og fokuserer hovedsakelig på pausen fergeturen gir og muligheten for å ta en svele og kaffe.

For oss som bor, jobber og lever på kysten langs E39, er det ikke uvanlig med tøffe værforhold. Miljøendringene med heftigere vær, som mange bruker som argument for ny E16, treffer ofte hardere ute på kysten enn inne i fjordene. Er dette avspeilet i sikrere ferger med bedre manøvreringsegenskaper?

Jeg vil påstå at svaret er nei.

De nye fergene fra Torghatten med miljøvennlig teknologi har betydelig mindre maskin- og sidekraft enn de gamle fergene fra Fjord 1. Kriteriene ved tildeling av kontrakten har vært 80 prosent pris og 20 prosent miljø, ifølge en artikkel i Teknisk Ukeblad i 2016. Sikkerheten er nok håndtert gjennom standard klasseregler.

Les også

Norsk Sjøoffiserforbund: – Fergene er ikke trygge nok

Dersom en ser dette i et storulykkeperspektiv, er havari på en av fergene Halhjem-Sandvikvåg et skrekkscenario. Fergene tar opp mot 550 passasjerer som skal hjem til sine kjære, i konfirmasjon, på fotballcup eller på jobb. Det kan ikke forventes at alle passasjerene kan evakuere seg selv, og bare et fåtall har deltatt i noen form for beredskapstrening.

Besetningen på fergene blir stadig redusert for å effektivisere driften. Autopass er innført, noe som gjør det vanskelig å ha kontroll på antall passasjerer. Her er det mye som drar i feil retning, og besetningen har ikke en realistisk sjanse til å håndtere et krisescenario på egen hånd.

SIKKER VEI: Hordfast vil bringe Vestlandet og Norge fremover på en miljøvennlig og sikker måte. Prosjektet må derfor realiseres snarest, skriver innsenderen. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

De nye miljøvennlige løsningene på fergene krever en stor batteripakke i kombinasjon med naturgass. Ved en eventuell brann er dette enorme mengder med energi som kan være svært vanskelig å få kontroll over. I tillegg kan trailere frakte eksplosiv, giftig og brannfarlig last. Trang innseiling, kryssing av to trafikkerte hovedleder (Bjørnafjorden og Langenuen) og seiling tett langs land dag og natt, året rundt, er også risikofylt.

Torghattens start på fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg har vært alt annet enn tillitvekkende. Det mest skremmende var da fergen «Bastø II» fikk motorstopp og drev rundt i flere timer. Flaks at det da ikke var kraftig vind og sjø!

Når det gjelder E16 til Voss, brukes det allerede store ressurser på rassikring og nye smarte løsninger for å unngå møteulykker. Ny vei støttes 100 prosent, men et mål bør være å få mer trafikk og gods over til den miljøvennlige jernbanen som går parallelt med veien. Dette vil bidra til en enda tryggere E16.

Den ubalanserte fremstillingen av risiko på E16 og E39 skyldes trolig en sterk motivasjon for å stoppe Hordfast. Risikoen på de to veiene er reell, men samtidig forskjellig. Hordfast er et fremtidsrettet prosjekt som er dimensjonert for å bringe Vestlandet og Norge fremover på en miljøvennlig og sikker måte. Prosjektet må derfor realiseres snarest.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg