Å fjerne busslommer virker mot sin hensikt

Kantstoppene til Statens vegvesen er billige, men neppe tryggere.

Publisert: Publisert:

KANTSTOPP: Statens vegvesen fjerner flere busstopp, noe som sinker både vanlig trafikk og andre busser, mener innsenderen. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Nils K. Søfteland
Mjølkeråen

Statens vegvesen har den siste tiden fjernet busslommer og erstattet dem med såkalte kantstopp, der bussen stopper midt i veien. Begrunnelsen er at bussen ikke skal miste plassen sin i køen og at løsningen er billigere.

Dette er et ganske dramatisk inngrep i den øvrige trafikken. Gevinsten kan umulig stå i forhold til den belastningen som påføres resten av trafikken, inkludert andre busser.

Ved Mjølkeråen skole er det to busstopp på hver side av veien, i umiddelbar nærhet av fotgjengerovergang. Det ene stoppet, som innebærer kryssing av vei, var utstyrt med busslomme.

For en tid tilbake ble denne busslommen fjernet og erstattet med kantstopp, samtidig som man snevret inn den relativt brede veien. Da ble det akkurat plass til ett felt i hver retning, og mer uoversiktlig å passere en ventende buss.

For å bøte på dette ble det laget en dobbel, gul sperrelinje, 30-sone ble innført, og det ble lagt ned såkalte fartsputer.

Les også

Vegvesenet fjerner busstopp og lager kantstopp: - Dette vil skape farlige situasjoner

Redusert fart ved skoler er åpenbart et nødvendig tiltak. Men de andre endringene gir uforholdsmessige ulemper. Slik dette er utformet, er det både forbundet med økt fare og strengt ulovlig å passere en ventende buss. Dette har store konsekvenser for privatbiler.

Samtidig rammer det også kollektivtrafikken.

Hvis flere busser kan kjøre samtidig i rushtiden, kan det være et effektivt virkemiddel for å få ned reisetiden. Da kan man la bussene stoppe på annethvert busstopp for å ta opp passasjerer. Ventetiden for dem som allerede er om bord blir da sterkt redusert.

Kantstopp setter bokstavelig talt en effektiv stopper for dette, ved at bussene også må vente på hverandre.

Ved Mjølkeråen skole hender det at skolebusser står i ti minutter og venter på at bussen skal fylles. Hvordan forventer man at øvrige trafikanter skal forholde seg til dette?

Dette gjelder jo både offentlig transport, privat kollektivtransport, næringsvirksomhet og privatbilister. Folk flest. Det er en helt vesentlig ulempe at man bryter ned respekten for lover og regler.

FJERNER LOMMER: Tiltakene skal hindre at bussene mister sin plass i køen, men de har allerede forkjørsrett på de fleste veiene, skriver innsenderen. Foto: 2211-tipser

Argumentet til Statens vegvesen om at «bussen kommer raskere frem ved at den ikke mister sin plass i køen» kan ikke brukes ved Mjølkeråen skole. Det er ikke kø der.

I alle fall ikke før kantstoppet kom.

Det er også vanskelig å godta argumentet på de stedene det er kø. Bussen har forkjørsrett på de fleste veiene. Det er naturlig å tenke at kantstoppene medfører økt fare, samtidig som all trafikk blir unødvendig forsinket.

Jeg vil også stille spørsmål ved trafikkputene som nå har fått økt anvendelse. Konseptet er at privatbilene skal tvinges til redusert fart, noe som er helt etter hensikten. Bussene, derimot, skal slippe ulempen ved å humpe seg over en fartsdemper.

Problemet er at alle større kjøretøyer vil kunne kjøre uhindret over disse fartsputene. Det er ikke åpenbart at disse utgjør en mindre ulykkesrisiko enn en privatbil. Snarere tvert imot, da personbiler har kortere bremselengde.

Vanlige fartshumper behandler alle kjøretøygrupper likt, og brukt som opphøyde gangfelt gir man samtidig fotgjengerne forsterket synlighet og oppmerksomhet.

Vi må bruke nødvendige ressurser når vi ruster opp busstopp, slik at det ivaretar både god trafikksikkerhet og -avvikling. Man må selvsagt prioritere sikkerhet, spesielt ved skoler. Her bør man vurdere å bruke ekstra ressurser på grunnerverv slik at man kan lage enda større og sikrere busslommer med brede refuger mot øvrig trafikk.

Heller det enn billige løsninger som kan gjøre trafikken farligere.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg