Jordmødre tvinges bort fra faget sitt

Kombinasjonsstillinger er ikke godt nok.

KVINNEKLINIKKEN: Det er ikke akseptabelt at en jordmor som kanskje ikke har arbeidet på en somatisk avdeling de siste 15 årene, plutselig skal ta seg av svært dårlige pasienter med ulike diagnoser, mener innsender. Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

Hanne Holst
Jordmor og verneombud for barselavdelingen på Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

På Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland Universitetssykehus er vi mange dedikerte jordmødre som er stolte av faget vårt og verdsetter jobbene våre høyt. Vi står på for en god fødsels- og barselomsorg under arbeidsforhold preget av nedbemanning og ofte ekstremt areidspress.

Da KK i sommer utlyste flere 100 prosent jordmorstillinger, fikk vi et håp om bedre forhold for både fødende og ansatte. Endelig skulle vi få flere faste heldtidsstillinger ved KK. Som så mange yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten, arbeider også svært mange jordmødre ufrivillig deltid; det vil si ikke i 100 prosent stillinger.

Mange av oss må derfor også spe på med så mange ekstravakter som vi kan få. Det er vakter som gis på kort varsel. Dette gjør hverdagen uforutsigbar både praktisk og økonomisk. Med disse nye stillingshjemlene så vi muligheten for at flere av oss kunne få økt våre stillingsprosenter. Vi så også dette som rimelig for oss som i flere år i praksis har jobbet 100 prosent ved å kombinere små ugunstige stillinger og ekstravakter.

Les også

På Kvinneklinikken er det blitt født vestlendinger på parkeringsplassen, i foajeen og på toalettet.

Så viser det seg at stillingene var planlagt som såkalte kombinasjonsstillinger. Det vil si at man delvis vil være ansatt som jordmor ved KK og delvis ved Bemanningssenteret, som er sykehusets interne bemannningsbyrå.

Dette betyr at jordmødre vil kunne ha 50 prosent stilling som jordmødre ved KK, og 50 prosent stilling som sykepleiere på varierende poster i Helse Bergen. Kun få timer i forkant av en vakt vil man kunne motta en SMS hvor det informeres om at «i dag skal du jobbe på medisinsk avdeling». Det gis ikke organisert opplæring på de forskjellige postene man måtte bli plassert på fra dag til dag.

Det betyr at en jordmor som kanskje ikke har arbeidet på en somatisk avdeling de siste 15 årene, plutselig skal ta seg av svært dårlige pasienter med ulike diagnoser.

På disse 15 årene har det skjedd en betydelig medisinsk utvikling og spesialisering. Haukeland Universitetssykehus har prøvd ut kombinasjonsstillinger i noen år før de nå også omfatter KK.

I januar i år kunne man i sykepleiernes fagtidsskrift Sykepleien, lese et intervju med flere sykepleiere i slike kombinasjonsstillinger. De forteller om manglende opplæring, det de mener er uforsvarlig sykepleie og en uforutsigbar og utrygg jobbhverdag.

Vi er nå en gruppe jordmødre ved KK som i høst har gjort tilsvarende erfaringer. Likevel ble det senest i november utlyst ytterligere 8 nye kombinasjonsstillinger.

Det er klart behov for flere 100 prosent jordmorstillinger ved KK. Men når vil Haukeland Universitetssykehus, KK og Bemanningssenteret ta ansvar og anerkjenne de ansattes bekymring over kombinasjonsstilllingenes negative konsekvenser for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg