• KVINNEKLINIKKEN: Det er ikke akseptabelt at en jordmor som kanskje ikke har arbeidet på en somatisk avdeling de siste 15 årene, plutselig skal ta seg av svært dårlige pasienter med ulike diagnoser, mener innsender. FOTO: Jan M. Lillebø

Jordmødre tvinges bort fra faget sitt

Kombinasjonsstillinger er ikke godt nok.