Nordmenns flyvaner er en luksus vi ikke lenger har råd til

Er det på tide å legge ned flyrutene mellom storbyene i Norge? Grønn Ungdom mener ja. La meg forklare.

Et moderne togtilbud kan erstatte flyreisene mellom storbyene, mener Frøya Skjold Sjursæther (16) i Grønn ungdom.
  • Frøya Skjold Sjursæther
    Fylkesleder, Grønn Ungdom Vestland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.
Les også

Ny skrivekonkurranse i BT: «Det ellevte bud»

Nordmenn flyr hele 13 millioner innenlandsreiser hvert år, mest i Europa per innbygger. Med andre ord; 5,2 millioner nordmenn flyr like mye som 50 millioner EU-borgere til sammen.

Absurd? Ja!

Skal vi nå klimamålene, kan vi ikke lenger lene oss på klimafiendtlige transportmidler – som fossile fly – når vi reiser innad i Norge. Dessverre er alternativet altfor dårlig. Det gjør det vanskelig for folk å velge klimavennlig.

De tre mest trafikkerte flyrutene i Norge er strekningene Oslo–Trondheim, Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger. Dette er strekninger der tog også er reisealternativ, uten at dette har fått mange til å droppe flyet. Trolig på grunn av for få avganger, for lang reisetid og for høye billettpriser.

Uansett er tog milevis unna å være konkurransedyktig med fly i dag. Slik vil det også fortsette å være til norske politikere tør å gripe inn i nordmenns absurde flyvaner.

Nordmenn flyr langt mer enn andre folk i Europa.

Våre europeiske naboland gjør det Norge burde. Mens norske politikere satser på fly, satser politikerne i våre europeiske naboland på tog.

Selv om franskmenn flyr langt mindre enn nordmenn, avviklet Frankrike nylig tre flyreiser på kortbanenettet, og erstattet dem med tog.

Jeg og Grønn Ungdom mener Norge bør følge Frankrikes eksempel. Vi vil avvikle de fossile flyrutene på strekningene Oslo–Bergen, Oslo–Trondheim, Oslo–Stavanger, Oslo–Stockholm og Oslo–København innen 2030.

Samtidig vil vi bygge ut hurtigtog og legge til rette for flere bussavganger mellom disse strekningene. Billettene til buss og tog må bli mye billigere enn de er i dag. Hvis MDG fikk bestemme, hadde vi hatt et nasjonalt reisekort som lot deg reise landet rundt for 500 kroner i måneden. I tillegg vil vi bygge nattog til København, Berlin og Paris.

Norge bør følge Frankrikes eksempel, mener innsenderen.

Midt i en klimakrise er det politikernes oppgave å sørge for at det klimavennlige alternativet alltid er mer tilgjengelig enn det klimafiendtlige. Fire av fem nordmenn ønsker å leve mer miljøvennlig. Det gir politikerne et enestående ansvar for å legge til rette for at nordmenn har den muligheten – også når de skal ut på reise.

Utslippene fra flyindustrien må ned lenge før den norske flyparken blir elektrifisert. Det haster å kutte klimagassutslipp! Skal vi klare det, trenger vi først og fremst en regjering som er villig til å tenke nytt.

Neste år legger regjeringen frem forslag til ny nasjonal transportplan for 2025 – 2036. Jeg håper at regjeringen tør å satse på et moderne togtilbud som kan erstatte flyreisene mellom storbyene. Jeg håper at regjeringen ser at tog er fremtidens transportmiddel!

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.

Publisert: