Vi er også opptatt av god helsepolitikk

Publisert Publisert

SYKEHJEM: Er det slik at privatiserte tilbud nødvendigvis gir dårligere vilkår? spør Cesilie Tveit i Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Foto: Arkivfoto: Carl Martin Nordby

Debattinnlegg

  • Cesilie Tveit
    Sykepleier og leder for helsegruppen FNB
  1. Leserne mener

Tine Helle skriver i BT lørdag 15. juni at Trym Aafløy burde besøke et av byens sykehjem for å forstå hvorfor privatisering ikke fungerer.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er opptatt av å fremme en god helsepolitikk. Det viktigste er å sikre at tjenestene som blir levert i alle deler av helseomsorgen, er så optimale som mulig.

Cesilie Tveit Foto: Privat

Tine Helle skriver i innlegget om «sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber dag og natt, mange uten å få tid til å spise, gå på do, eller å ta andre pauser».

For meg er dette arbeidsvilkår som ikke er optimale, hvor det helt klart er rom for forbedring. Men er det slik at privatiserte tilbud nødvendigvis gir dårligere vilkår enn dette?

For meg høres det ut som du allerede har identifisert noe som gjerne ikke er godt nok, når du beskriver arbeidsvilkår der man til tider ikke har mulighet for å ta pauser og så videre. Slik jeg ser det, er det rom for forbedring både for dem som jobber innen helseomsorgen, og brukere av helsetjenestene.

Kvaliteten på tjenestene til sykehjemsbeboerne må være viktigere enn hvem som leverer disse tjenestene. Det er viktig at kommunen, som eier sykehjemmene, er tydelig på kravspesifikasjonene i en eventuell anbudsprosess, slik at man sikrer at de som kan levere de beste tjenestene, vinner anbudet.

Kravspesifikasjonen vil være førende for hvilke krav som stilles tilbyderne, som for eksempel arbeidsvilkår.

Det finnes ikke enkle løsninger, men vi må hele tiden ha et fokus på forbedringer i arbeidsvilkår og helsetjenester. FNB vil jobbe for kontinuerlig forbedring av begge deler.

Vil du skrive i BT i sommer? Les mer her!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg