Modig å si nei til 40 milliarder

Regjeringens veiløsning mellom øst og vest strider mot all økonomisk fornuft.

Publisert Publisert

ILLE: Om Regjeringen holder fast ved en løsning som er i åpenbar strid med all økonomisk fornuft og Vegvesenets sine anbefalinger, vil beslutningen være ille for vår næring, skriver Reidar Retterholt. Arkivfoto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Reidar Retterholt
    Norges Lastebileier-Forbund Rogaland
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet konkluderte med at E134 over Haukeli skal bli den ene hovedforbindelsen mellom Øst— og Vestlandet. Det var derfor overraskende at staten ba om mer utredning av Rv 7 over Hardangervidda og Rv 52 via Hemsedal. Og det er et dårlig signal at regjeringen stopper Vegvesenets ønske om en konseptvalgutredning for en arm fra E134 til Odda og til Bergen.

Armen vil øke E134s samfunnsøkonomiske lønnsomhet med 14 milliarder kroner. Ifølge Vegvesenets beregninger vil den gå fra pluss 12 milliarder uten arm til Bergen til totalt pluss 26 milliarder kroner med armen.

Når ikke staten vil, har eget selskap utredet Hordalandsdiagonalen:

Les også

Private med egen veiløsning Odda-Bergen

Tallene må også ses i sammenheng med at alternativene over RV 7 og RV 52 er anslått til en negativ avkastning på henholdsvis minus 12 og minus 14 milliarder kroner. Det betyr at E134 over Haukeli med arm til Bergen er nær 40 milliarder kroner mer lønnsom enn alternativene.

Man kan heller ikke se bort fra alle fordelene armen til Bergen gir: E134 med bergensarm og Rv 52/R5 vil gi en totalløsning for å knytte Bergen og hele Vestlandet sammen med Oslo og hele Østlandet. Det er en løsning som er samfunnsøkonomisk langt mer lønnsom enn alternativet Rv7 over Hardangervidda og E134 uten arm.

Signalet om å nekte utredning av «Bergensarmen på nåværende stadium» for E134, blir enda vanskeligere å forstå når tilhengerne av det svakere alternativet, Rv 7 over Hardangervidda, nettopp krever at Bergens-forbindelsen skal med for at totalbildet skal bli best mulig for deres linje.

De tunge argumentene fra Hardangervidda-tilhengerne er påfallende få, mener debattant:

Les også

Høyre alene igjen på Vidda

Om Regjeringen holder fast ved en løsning som er i åpenbar strid med all økonomisk fornuft og Vegvesenets sine anbefalinger, vil beslutningen være ille for vår næring.

Vi mener derfor Vegvesenets utredning, der E134 med arm til Bergen og Rv52 over Hemsedal er med, må legges til grunn i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg