Mange har klaget etter at bussprisene nok en gang ble hevet i februar. Det er for dyrt å reise kollektivt, men hvorfor blir ingenting gjort?

Hvorfor skjønner man ikke at prisene er for høye, og at det rammer oss ungdommer hardest?

Et månedskort for meg som ungdom koster 350 kroner i måneden. Som fulltidselev uten jobb har mange ikke økonomien til å betale så mye for et månedskort. Med litt enkel matematikk ser man at det totalt koster 4200 kroner i året for busskort.

Les også:

Jeg ber Skyss og fylkeskommunen om må finne en løsning på hvordan de kan gjøre kollektivtilbudet billigere. Jeg er lei av usolidariske priser.

Denne saken handler om vår rett til å bevege oss. Når det er så dyrt å reise kollektivt, begrenser det vår bevegelsesfrihet. Skal vi virkelig være avhengige av foreldre som kjører oss rundt helt frem til vi flytter ut og får oss jobb? Det er i ungdomstiden vi lærer å løsrive oss fra foreldre, og vokser opp.

Les også:

Vi må da kunne være i stand til å forflytte oss fra et sted til et annet uten å måtte betale 350 kroner i måneden.

En annen ting, regner dere 16-åringer som voksne? Dagen jeg fylte 16 år gikk jeg i tiende klasse. Men er jeg da myndig? Er det sånn at jeg på magisk vis får meg en velbetalt jobb på 16-årsdagen min slik at jeg har råd til å betale voksenbillett?

Ifølge FNs barnekonvensjon er alle personer under 18 år regnet som barn, så burde jeg ikke da betale for barnebillett?

Jeg er heldig, fordi jeg får hjelp av foreldre til å betale månedskortet mitt. Men hvis vi setter oss inn i situasjonen til dem med svakere økonomi enn jeg, så skjønner man at prisene er usolidariske.

Tenk på dem som ikke har råd til å betale 4200 kroner i året for å ta buss eller bybane. Er det virkelig så overraskende at så mange ungdommer sniker på buss og bybane, når prisene er så høye?

Nattaksten er også hevet, fra 60 til 80 kr. Og igjen, hvem rammer det hardest? Oss ungdom. Et scenario kan være en 16 år gammel jente som har vært ute på fest til sent på natt. På grunn av for dyre billetter på natten velger hun å gå hjem.

Er det ikke da en større fare for å bli overfalt, eller enda verre?

Et annet aspekt er konsekvensene for miljøet. Det er et stort problem, og en stor belastning på miljøet at så mange i befolkningen kjører i stedet for å benytte seg av kollektivtilbudet. Men når det er dyrt å ta buss, er det rart at folk velger bil?

Vi trenger et kollektivtilbud som dekker behovene til befolkningen godt nok til å kunne erstatte biler.

Ideelt sett skulle jeg ønske at kollektivtransporten var gratis. Slik er det i Zory i Polen, i Hasselt i Belgia og i Tallinn i Estland.

I Hasselt ble bruken av buss 13 ganger høyere etter det ble gratis!

Jeg ønsker at nattaksten inkluderes i ungdomskortet og at man regnes som voksen når man er myndig. Det hadde bare vært fantastisk hvis man kunne fått til et landsdekkende ungdomskort på 200 kr i måneden, slik som Sosialistisk Ungdom krever.

Det er i hvert fall en start på et bedre kollektivtilbud.

Kjære Skyss, og kjære Hordaland fylkeskommune. Dere må gjøre noe med de usolidariske prisene, og lytte til oss ungdom.