Terrorangrepet i Paris er enda et uttrykk for hva ekstreme islamister, uansett tilholdssted, er villige til å gjøre for å tilfredsstille sin mester.

Derfor er det nærmest ufattelig å lese at generalsekretæren i FN, Ban Ki-moon, har godkjent de palestinske områdene sin søknad om å bli medlem av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. De kan nå bli medlem fra 1. april. De palestinske områdene styres av Hamas, en ekstrem islamistisk terrorbevegelse, som holder sitt folk i et jerngrep. Mange politikere har i senere tid ivret etter å gjøre denne bevegelsen stueren. Blant disse finnes norske politikere, både til høyre og venstre. Til og med du og jeg bidrar til terrortunneler og raketter gjennom skatteseddelen, ettersom norske myndigheter har funnet at Hamas er til å stole på og trenger bistandsmidler.

Vi som følger med i utenrikspolitikk, og Midtøsten-politikk i særdeleshet, vet at Israel har vært utsatt for terror med — bakgrunn i sin blotte eksistens - i flere tiår. Israel ligger imidlertid så langt unna, og er dessuten bebodd av jøder, så det er naturlig at vår sympati for denne lille nasjonen ikke er fullt så sterk. Når islamistene nå nærmer seg våre egne territorier med sin terror og umenneskelige vold, vil det være å håpe at den naivismen som fremdeles dominerer media og politikk kan endres til en mer realistisk holdning til hvilke trusler vi står overfor, også utenfor Europa.