Avokado fra Chile er faktisk mer klimavennlig enn norsk biff

DEBATT: Som biffelsker og grillentusiast skulle jeg ønske at bondelagsleder Anders Felde hadde rett.

STOR FORSKJELL: Klimautslippet fra norsk produksjon av storfekjøtt ca. 22,7 kilo CO₂ per kilo kjøtt. For avokado er utslippet 1,3 kilo, inkludert transport over verdenshavene, skriver innsenderen. NTB scanpix

Debattinnlegg

Tom-Christer Nilsen
Stortingsrepresentant (H)

Anders Felde, leder i Sogn og Fjordane Bondelag, skrev i BT 25. november at det i et klimaperspektiv er «betre å ete raudt kjøt frå Breim enn Avokado frå Chile».

Som biffelsker og grillentusiast skulle jeg ønske han hadde rett. Men i et klimaperspektiv tar han feil. Basert på tall fra blant annet Cicero er klimautslippet fra norsk produksjon av storfekjøtt ca. 22,7 kilo CO₂ per kilo kjøtt. Dette inkluderer hele kjeden inkludert transport. Tilsvarende tall for en avokado er 1,3 inkludert transport over verdenshavene. Med andre ord kan du spise ca. 17,5 kilo avokado for hvert kilo biff. Tilsvarende tal for sau er ca. 13 kilo avokado per kilo sau.

Les også

Les innlegget som innsenderen reagerer på: «Det er betre å ete raudt kjøtt frå Breim enn avokado frå Chile»

Utslippene fra norsk kjøttproduksjon er heller ikke så forskjellige fra våre naboland. Skulle en spise noe husdyrkjøtt som ga en god klimasamvittighet, så måtte det være oppdrettslaks, den har betydelig lavere fotavtrykk, alt inkludert.

Hva betyr dette? Kan en fortsatt ha god samvittighet for å spise biff og pinnekjøtt? Ja, selvsagt, men en må være klar over at kjøttforbruket er en betydelig kilde til klimautslipp. En kilo biff tilsvarer for eksempel en kjøretur på ca. 240 km med en moderne bensinbil. Laks 34 km, Avokado 14.

Ideen om at beiting reduserer klimautslipp, er ikke rett. Det kan skje i en overgangsfase, men skog har betydelig høyere CO2-binding enn beiteland. En av årsakene til reduserte klimautslipp fra landbruket de siste årene, er økt bruk av kraftfôr. Det er grovfôret som gir høyest metanutslipp.

Vi kan fortsette med å spise biff med god samvittighet, men da må vi gjøre andre kutt i klimautslippene. Kostholdsendringer kan derfor være med på å redusere klimautslipp.

Spesielt vil arbeid mot matsvinn være viktig. Men kjøtt, og spesielt fisk, er en svært god kilde til protein og en del andre næringsstoffer. De fleste vil nok hevde at planter vanskelig fullt ut kan erstatte det.

Så når en først spiser biff, kan det være greit å legge vekt på to ting: At den er norsk, og at den er produsert av dyr i kombinasjon med melkeproduksjon. Da er du trygg på dyrevelferden, og du får et så lavt klimautslipp som mulig. Rene kjøttraser av okse har nemlig betydelig høyere utslipp per kilo, og kan i norsk produksjon bety at du må redusere din kjørestrekning med 360 km per kilo biff.