Hvorfor skal Bergen alltid mangle sykehjemsplasser?

Regnestykker som viser hvor greit alt skal bli i 2025, har ingen beroligende effekt på dagens pleietrengende.

Publisert Publisert

NYTT SYKEHJEM: Siljuslåtten sykehjem i Ytrebygda blir hjem for 90 beboere og skal stå ferdig på nyåret i 2019. Foto: Bergen kommune / Asplan Viak (illustrasjon)

Debattinnlegg

  • Inger Johanne Knudsen
    Leder, Eldrerådet i Bergen
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Når Eldrerådet i Bergen gjør opp status for 2017, gleder vi oss over at Omsorg Pluss skal bemannes opp og at det bygges nytt sykehjem på Siljustøl. Men verdighetsgarantien brytes like fullt hver dag når rundt 300 mennesker venter på sykehjemsplass, en status som samsvarer dårlig med byrådets tiltredelseserklæring fra 2015 og Verdighetsgarantien fra 2010.

Det er ikke lett å forstå hvorfor våre folkevalgte ønsker at det skal være slik. Derfor spør vi om forklaringen kan være at de politiske beslutningstakerne blir presentert for et grunnlagsmateriale preget av skjønnmaling hver gang temaet er oppe? Regnestykker som viser hvor greit alt skal bli i 2025, har dessverre ingen beroligende effekt på dagens mest pleietrengende.

Les også

«Det er feil at det i velferdsstaten Norge i 2017 skal være en årelang kamp for mennesker med skrantende helse å få en verdig alderdom»

Bergen kan bli kvitt ventelistene på få år. Eldrerådet har hentet erfaringsmateriale hos nabokommunene Fjell og Osterøy, to kommuner som har gjort kort prosess med det uverdige. De satset på moduler som gir rask byggetid og god kostnadskontroll, og de innkasserte statlige tilskudd som virkelig monnet. Hva eller hvem kan stoppe Bergen fra å prøve lignende løsninger?

Eldrerådet vet at det ligger en byggeklar tomt like ved Horisont i Åsane, og en entreprenør lover tomten tilrettelagt i løpet av et halvt år. Et sykehjem med plass til 200 pasienter basert på velprøvde moduler har en byggetid på seks måneder. Men en slik løsning betinger at byråkratisk og politisk prestisje erstattes med vilje og handlekraft. Brukernes erfaringer i nabokommunene sier at moduler gir god bokvalitet, og de ansatte tilbys en moderne og attraktiv arbeidsplass.

ELDRERÅDET I BERGEN: Fra v.: Per E. Stiegler, Willy Gustafson, Berit Strandborg, Inger Johanne Knudsen, Inger Sjong, Arne Gunnar Trædal og Einar Drageland. Foto: Nina F. Blågestad, Bergen kommune

Vi eldre druknes i politisk velvilje og fagre løfter i hver eneste valgkamp, lokalt og nasjonalt, men når lysene er slukket i valgstudio og stemmene talt opp, er vi glemt av de nyvalgte. Eldrerådet har faktisk siden 2003 påpekt overfor både politikere og byråkrater at det må bli fortgang i sykehjemsutbyggingen i Bergen, og når køen fremdeles er temmelig permanent, er tiden overmoden for både selvransakelse og oppvask.

Bystyrets partier må gjerne hakke på hverandre hvis de opplever det som en riktig strategi og god terapi i tunge stunder, men vi begynner å bli lei disse tilbakeskuende utlegninger om hvilke partier som sviktet mest og gjorde minst. Også de eldre ga sine stemmer til de som sitter i byens øverste maktorgan fordi disse kvinner og menn innga tillit. Det de lovet i partiprogrammene virket løfterikt og troverdig, men vi må konstatere at vi enda en gang lot oss blende av verbal omsorg for den aldersgruppen Eldrerådet er satt til å kjempe for.

Eldrerådet bruker ikke tid på å lete etter syndebukker. Vi ber bare om at byens styrende tar inn over seg at dagens underdekning på sykehjemsplasser kan bli dramatisk forsterket av den alminnelige demografiske utvikling i det norske samfunn. Forbedret hjemmehjelp vil forhåpentlig sette flere mennesker i stand til å bo flere år i egen bolig, men oppgraderingen fjerner ikke mangelen på sykehjemsplasser, en mangel som rammer både yngre og eldre.

Vi står derfor også på tampen av 2017 fast på følgende fem punkter som en handlingsplan for 2018, vedtatt på vårt møte 26. november:

  • Ingen institusjonsplasser kan utfases før det er balanse mellom behov og tilbud.
  • Omsorg Pluss-boliger må oppbemannes til å møte brukernes behov.
  • Det må bygges paviljongsykehjem med minimum 100 plasser frem til nye sykehjem er på plass.
  • Det må avsettes prosjekteringsmidler og settes fortgang i byggingen av Midtbygda sykehjem.
  • Kommunen må erverve tomten til B-sykehuset på Laksevåg og klargjøre den til sykehjem, eventuelt gjøre tiltak for å erverve tilleggsareal.
Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg