De utrydder en hel fagdisiplin for å spare småpenger

Mener virkelig UiB at det ikke er alvorlig og dypt problematisk at det ikke lenger skal være mulig å ta mastergrad i teatervitenskap i teaternasjonen Norge?

Publisert:

VESTLANDSK DRAMATIKK: Irene Waage og Nils Golberg Mulvik i Hordaland Teaters oppsetning av Jon Fosses «Namnet» i 2016. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Anders Hasmo og Njål Helge Mjøs
Norsk dramaturgforum.

«Norsk teater har ikke noe imot akademisk tenkning. Det har noe imot tenkning overhodet.»

Slik raljerte bergenseren Georg Johannesen over det norske teaterlandskapet i sin tid. Mye har skjedd på teaterfeltet siden den gang, noe universitetet bør være fullstendig klar over. Nå kunne Johannesen like gjerne snakket om UiB.

BT kultur direkte: Rasar mot kuttforslag ved UiB-studie

Universitetet i Bergen og dekan Jørgen M. Sejersted truer det teatervitenskapelige miljøet i Norge. De nedbemanner fra tre til to ansatte vel vitende om at det da blir umulig å tilby mastergradsutdanning. Dette vil i praksis utradere kvalitativ teaterforskning i Norge, siden UiB påtok seg et nasjonalt ansvar for faget da det ble nedlagt ved UiO i 2012.

Dette skjer i en tid da norsk scenekunst er mer interessant enn noensinne: Et mangfold av uttrykk lever side om side og tøyer grensene for hva scenekunst er og kan være. Flere publikummere enn noen gang opplever den brede viften av kunstuttrykk som vises og det er stor politisk enighet om å satse på feltet.

Njål Helge Mjøs Foto: Privat

Teatervitenskapen har vært en viktig premissleverandør for den voksende refleksjonen om og videreutviklingen av norsk teater. Mange er de kunstarbeiderne som har nyttiggjort seg av skoleringen herfra, fra produsenter, kritikere, dramaturger og skuespillere til regissører, kuratorer og teatersjefer. For en videre utvikling trenger vi trenger vi fortsatt et aktivt teatervitenskapelig miljø med høy kompetanse: Et fagmiljø som løfter blikket og leser kunstpraksisen i en større sammenheng.

Det er korrekt at det eksisterer andre institusjoner som i dag underviser
og forsker på teater i Norge. Ved HiOA og NTNU tilbys teaterutdannelser
med dramapedagogikk og utprøvende praksis i fokus. Men tilbudene som
disse institusjonene har, kan ikke erstatte teatervitenskapen slik den
gjennom mange tiår er blitt forvaltet ved Universitetet i Bergen. En
mastergradsutdanning er fortsatt høyst nødvendig å tilby her.

Det kan virke som om man har glemt hvordan teatervitenskapen ikke kun virker innenfor en lukket kunstnerisk diskurs, men også har øvet innflytelse på sentrale vitenskapelige disipliner som sosiologi, sosialantropologi, kjønnsforskning, kunsthistorie, religions-, medie- og litteraturvitenskap. Teatervitenskapen har påvirket disse med sitt blikk og sine begreper som bl.a. rolle og rollespill, iscenesettelse og selviscenesettelse, dramaturgi, maske og performativitet.

Anders Hasmo Foto: Privat

For småpenger foreslås det nå å utradere et helt fagområde fra norsk akademia. Dette skjer i en tid der humanistiske fag nedprioriteres over hele linja. Til nå har dekanen lojalt forsvart denne prioriteringen med økonomiske argumenter, samt uttalt at det ikke er interessant for UiB å påta seg videre nasjonalt ansvar for faget.

Om ikke en dekan for humanistiske fag, ved det fakultetet som har det nasjonale ansvaret, vil forsvare fagdisiplinen, hvem vil det da? Det bør kunne kreves av en dekan at han løfter blikket og sørger for å ivareta den siste resten av kvalitativ forskning på det mangfoldige og ekspanderende teaterfeltet.

Det er vanskelig å forstå hvordan rektor ved UiB kan la dette skje i Holbergs fødeby, en kulturby der også et annet bysbarn, Ole Bull, etablerte det første norske teatret med Bjørnson og Ibsen som ledende figurer. Byen som soler seg i glansen av Festspillene, Carte Blanche, BIT-teatergarasjen, Den Nationale Scene og et Hordaland Teater sterkere enn noen gang.

Les også

Knut Ove Arntzen: Mye står på spill for teatervitenskapsfaget i Bergen

Mener virkelig rektor at det ikke er alvorlig og dypt problematisk at det ikke lenger skal være mulig å ta mastergrad i teatervitenskap i teaternasjonen Norge? Dette vet vi alle vil redusere mulighetene for rekruttering til phd og stipendiatstillinger og dermed fremtidig forskning på feltet.

Norsk dramaturgforum vedtok enstemmig å støtte protesten mot nedbyggingen av teatervitenskap i Bergen på møtet 29.11.17.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg