Jo, Marhaug, likestilling blant ledere er også viktig

For meg er det likegyldig om lederne i kommunen kalles «direktør» eller «etatssjef». Det som teller er at mennesker med liknende arbeidsoppgaver har like titler – uavhengig av kjønn.

Publisert:

BEDRE: Jeg er overbevist om at en arbeidsplass blir bedre av å være likestilt, skriver byrådsleder Harald Schelderup (Ap) i svaret til Sofie Marhaug (Rødt). Foto: ARKIVFOTO

Debattinnlegg

Harald Schjelderup
Byrådsleder (Ap)

I Bergen kommune har det lenge vært en innebygget urettferdighet. På nivået under kommunaldirektørene, altså lederne av etater og i noen grad fagavdelinger, har typisk «tekniske», noen vil si «mannsdominerte», lederstillinger, hatt tittel direktør. For byrådet er det likegyldig om lederne i Bergen kommune, kalles direktør eller etatssjefer, men det er prinsipielt riktig at mennesker med liknende arbeidsoppgaver har like titler – uavhengig av kjønn og etat/avdeling.

Da det forrige byrådet for eksempel i 2013 opprettet Etat for utbygging og Etat for bygg og eiendom, så fikk lederne tittel «direktør». Lederne av langt større driftsavdelinger, som Etat for psykisk helse og rustjenester, Etat for barn og familie og Etat for hjemmebaserte tjenester, har hatt andre og lavere stillingsbetegnelser. Denne urettferdigheten er nå blitt rettet opp i, og vi må være tydelig på at det noen kaller «myke» sektorer, som innen pleie og omsorg, er minst like viktige som bygg og avløp.

Sofie Marhaug har i et innlegg i BT og i flere innlegg på Facebook kritisert byrådet for å ansette for mange direktører. Jeg ville definitivt delt hennes bekymring dersom antall nye direktører utgjorde en betydelig økning i antall ansatte. Det gjør de ikke. I 2015 hadde Bergen kommune totalt 30 direktører og etatssjefer. Av de 17 daværende direktørene var kun 4 kvinner. I dag har vi 32 direktører fordelt på 15 kvinner og 17 menn, i en stor organisasjon på over 18 000 medarbeidere.

Les også

Nei, Schjelderup, flere direktører er ikke likestillingspolitikk

Så til de administrative lederlønningene, som Sofie Marhaug også skriver om. Bergen kommune skal ikke være lønnsledende blant ledere i kommunal sektor. Det er heller ikke noe mål å være konkurransedyktig mot privat sektor. Men det må være et mål at vi er konkurransedyktig mot øvrig kommunal sektor. Derfor tar vi jevnlig avsjekk mot de andre storbyene, og kommunene rundt oss, hva gjelder for eksempel lønn for rådmenn og kommunaldirektører. Jevnt over er situasjonen at rådmenn i flere mindre kommuner rundt oss, og kommunaldirektører i de andre største byene, ligger over kommunaldirektører i Bergen kommune i lønn.

I 2011 var kun tre av ti ledere i landet vårt kvinner. Andelen har økt siden da, og i 2016 utgjorde kvinner fire av ti ledere i Norge. Dette er en positiv utvikling, som vi også ser i Bergen. Jeg er overbevist om at en arbeidsplass blir bedre av å være likestilt. Derfor vil jeg jobbe videre for at Bergen kommune skal være en offensiv arbeidsgiver som bidrar til at menn og kvinner får like muligheter i arbeidslivet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg