Nei, kaniner er ikke en julegave til barn

Det er svært beklagelig at medier videreformidler råd som kan føre til mistrivsel, fysiske plager og dårlig velferd for mange dyr.

FORPLIKTELSE: Mange blir overrasket over hva som kreves for å gi kaninene gode liv, og noen kan bli frustrerte fordi det «enkle» dyret viser seg å være mer krevende enn man hadde tenkt seg, skriver innsender. Monica Strømdahl, Aftenposten / Scanpix

Debattinnlegg

Marit Emilie Buseth
Styreleder i Norges kaninforening og forfatter av «Den store kaninboka»

Flere medier har ukritisk gjengitt en artikkel fra Babyverden om dyr som gis i julegave. Det hevdes der at kaniner blir om lag seks år gamle, at kostnadene er minimale og at det er fint å kjøpe et bur på én meter. Opplysningene er misvisende og i strid med fagkunnskap og anbefalinger fra myndighetene. Det er svært beklagelig at medier videreformidler råd som kan føre til mistrivsel, fysiske plager og dårlig velferd for mange dyr. Vi vet at forberedelser og kunnskap øker sjansen for et godt dyrehold, og jeg vil her gå gjennom det man bør vite før man skaffer seg en kanin.

Kaniner er et av de mest populære familiedyrene i Skandinavia. Samtidig er det et dyr som ofte blir misforstått og glemt. Mange kjøper kanin på impuls, noe som gjerne resulterer i barn som går lei og kaniner som parkeres i et lite bur og frarøves muligheten til å leve gode liv.

Mange blir overrasket over hva som kreves for å gi kaninene gode liv, og noen kan bli frustrerte fordi det «enkle» dyret viser seg å være mer krevende enn man hadde tenkt seg. Uansett hvilken art man får i hus, må man på forhånd sette seg inn i i hva dyret trenger av stell og pleie.

Les også

Kaninmysteriet ved Skeie skole er oppklart

KANINENTUSIAST: Marit Emilie Buseth er forfatter av Den store kaninboka og leder i Norges Kaninforening. Privat

Å anskaffe seg en kanin er en langvarig forpliktelse. Med godt stell kan de leve like lenge som en hund, og man bør alltid inkludere dyret i fremtidige planer. Kaniner kan leve i mer enn 10–13 år og er avhengig av daglig stell, selskap og mosjon hele livet. Om man ikke kan ta på seg ansvaret i mange år, kan det være en idé å adoptere en som allerede er noen år. Å ta til seg en allerede godt voksen kanin er også noe jeg anbefaler barn og ungdom, som ofte vil være i en situasjon hvor de flytter hjemmefra mens kaninen fremdeles lever. Om man har et enda kortere tidsperspektiv, kan man vurdere å være fosterhjem for en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen, Norges Kaninforening eller andre som driver med omplassering.

Selve anskaffelsen koster ikke mye. De reelle kostnadene ved å ha kaniner på en forsvarlig måte overgår imidlertid det de fleste har sett for seg. Når man har dyr må man også ha økonomi til å gi behandling hos veterinær ved behov. Det er mulig å forsikre kaniner. Man bør i tillegg ta høyde for utgifter til kastrering. Det er nødvendig for at dyrene skal leve godt sammen og også eliminere stor risiko for å utvikle kreft i forplantningsorganene.

KAN LEVE LENGE: Med godt stell kan kaniner leve i mer enn 10–13 år. Jan Tomas Espedal, Aftenposten / Scanpix

Det er viktig å tilby kaninene gode boforhold. Et bur er ikke nok. Alle kaniner må ha god plass, både for å motvirke benskjørhet og få utøve normal aktivitet og atferd.

Huskaniner kan gå fritt på enkelte rom, i hele boligen eller på avgrensede områder med ulike binger. Det er viktig å kaninsikre områdene, og det går i hovedsak ut på å sikre ledninger. Gi kaninene en base med dokasse, høy over dokassa, vannskåler og trygge sovehus eller andre skjulesteder. En plass under sofaen og en pappeske kan være gode hvilesteder. Husk å sørge for godt underlag med sklisikre tepper, så kaninene kan løpe. Utekaniner må ha isolerte hus og tilgang på løpegårder.

Når man skal ta vare på dyr er det viktig å kjenne til artens naturlige levesett. Vi kan lære mye ved å se på deres ville slektninger. En kanin vil bo i grupper med andre kaniner, og trives ikke alene. De bør holdes i par eller velfungerende grupper.

Mange synes det er vanskelig å forstå og ha interaksjon med en kanin. En kanin er ikke en liten hund eller katt. Om man holder kaninen, vil den kjenne at den ikke kan bevege seg og bli utrygg. Et godt råd er å la kaninen gå fritt omkring mens man selv sitter på gulvet. Pass alltid på å ha esker eller andre skjulested tilgjengelig. Når kaninen kommer bort for å snuse, kan man håndmate den eller stryke den forsiktig på hodet.

Kaniner og barn er ikke en spesielt heldig kombinasjon. Kaninene er ikke levende kosedyr, og mange barn vil synes dyret er kjedelig. Katt, hund eller rotte kan være dyr som passer bedre. Barn under 16 år kan ikke holdes ansvarlige for dyr. Det er de voksne som har hovedansvaret for at dyrene får forsvarlig stell og pleie, herunder boforhold, helse og kosthold.

Hvem kan passe kaninene når du er borte en helg eller reiser bort? Om man på forhånd ikke er vant til å ha dyr, må man være klar over at man blir bundet ved å ha kaniner. Impulsive reiser lar seg ikke så lett kombinere med det å ha kaniner.

Les også

Pubkatten Simba er død

Norges kaninforening jobber hardt for å hjelpe kaniner som trenger nye hjem, enten fordi de er dumpet eller lider som følge av dårlige forhold. Vi har det siste året hatt mange tilfeller i Bergen, og bistår så godt vi kan, både med veterinærundersøkelser, behandling, kastrering og omplassering til gode hjem.

Det letteste er å adoptere to hjemløse kaniner som allerede er kastrerte og gode venner. Det kan man gjøre hos mange av de ulike lokalavdelingene til Dyrebeskyttelsen, eller hos Norges Kaninforening, som også har en del kaniner til omplassering rundt om i landet. I tillegg er det en rekke private kaniner som trenger nye hjem. Se også omplasseringsgruppen på Den store kaninboka. Her finner du kaniner over hele landet som søker etter nye hjem.

Innlegget er en forkortet versjon av et innlegg som først ble publisert på kaninboka.no, og Babyverden har i etterkant endret noe på artikkelen sin.