Havbyen Bergen kan bygges på Dokken

Bergen kan bli en enda bedre by om kommunen sier ja til kreative ideer. La oss begynne med Dokken.

Publisert:

SENTRALT: Her kan det komme både boliger og arbeidsplasser. Foto: Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

Harald Victor Hove
Byrådslederkandidat, Høyre

Kan du se for deg hvordan en moderne by bør se ut? Hvilke boliger som bør bygges og hvilke arbeidsplasser det bør legges til rette for? Tydelige trender gir grunn til optimisme. Flere og flere ønsker et fleksibelt, urbant liv med kort vei til skoler, barnehager, handel og arbeidsplasser.

Dokken representerer Norges største urbane transformasjonsområde og kan dekke mange av disse behovene dersom vi går frem på riktig måte. I tillegg blomstrer noen av verdens mest internasjonale næringer i området – både marin, maritimt og energi – alt knyttet til havet vi har levd av i mer enn 1000 år.

Det er nå Bergen har muligheten. Politikerne har et ansvar for å være ambisiøse for byen de er med på å styre. Jeg mener Bergen bør se til Oslo når godshavnen flyttes ut av sentrum. Når det gjelder byutvikling har politikerne i hovedstaden gjort en formidabel jobb med enkelte områder. Det har resultert i rekordrask utvikling som igjen har sørget for flere familievennlige boliger i nærhet til skoler, handel og arbeidsplasser.

Les også

Havforskningen ba Kystverket om å få frigjort drømmetomten, men får dragkamp fra Bergen Havn

Fjordbyen var et prosjekt etter denne modellen. Målet var å frigjøre areal mot sjøen og benytte dette til byutvikling for fremtiden, samt gjøre sjøen tilgjengelig for Oslos befolkning. Akkurat slik ønsker vi å utvikle Dokken – som et prosjekt Havbyen Bergen kan være stolte av.

Hva kan vi lære av Oslo? Det ble etablert et kommunalt-privat selskap som skulle stå for utviklingen av området. Politikerne stilte krav til antall boliger, rekreasjonsområder, næring og nærhet til barnehager og skoler. Men det var andre aktører stod for de kreative ideene, planleggingen og fremdriften.

Utbyggingsavtalene sikret også at ingen av aktørene handlet på tvers av felleskapets interesser. Kommunen sikret seg inntekter fra prosjektet ved å fremforhandle økonomiske infrastrukturbidrag fra utbyggerne. Dette resulterte blant annet i nytt riksveianlegg og tunnel under Bjørvika, i tillegg til parker, gangvei og sykkelvei.

Denne modellen sørget for at Fjordbyen ble bygget på rekordtid. En helt ny bydel ble etablert i Oslo ved at politikerne spilte på lag med private aktører som ønsket å bygge byen. Eierstrukturen i modellen
baserte seg utelukkende på samarbeid og felles forståelse med utviklingen man ønsket for området.

Det ble også opprettet en egen «Fjordby-enhet» i plan – og bygningsetaten som fikk ansvaret med alle sakene knyttet til det bestemte området. Slik sørget man for at områdeutviklingen hang sammen. En egen koordineringsgruppe ble også etablert mellom de kommunale etatene for å sikre prosjektets fremdrift. Her mener vi Bergen har mye å lære.

BYRÅDSLEDER-KANDIDAT: Harald Victor Hove Foto: Elias Dahlen

Utviklingen av Bergen står i sterk kontrast til det folk egentlig ønsker. Bare ti prosent av de spurte i en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse sier de kunne tenke seg å bo i en av omegnskommunene. Likevel har Bergen såkalt negativ befolkningsutvikling fordi flere og flere bergensere finner boligdrømmen de har råd til utenfor hjembyen sin. Da går boligutviklingen i feil retning.

Det er vårt ansvar å utvikle Bergen og bygge boliger folk faktisk har lyst til, og råd til å bo i. Utbyggere opplever at kommunen, både politisk og administrativt, detaljstyrer for mye slik at planlagte boliger skrinlegges. Samarbeidet som skulle vært der mellom utbyggere og kommunen eksisterer kun i festtaler. Tilliten mellom offentlige og private interesser er på et frysepunkt.

Vi vet at vi kan bli bedre i Bergen. Vi kan snu fraflyttingen, stoppe kranglingen og starte byggingen av fremtidens by om alle gode krefter drar sammen. La oss derfor starte med Dokken. Vi mener kommunen må etablere Dokken Utvikling AS sammen med grunneiere i området og invitere inn private utbyggere som har tilstrekkelig kapital og kompetanse. Her kunne eksempelvis Akvariet eller Univeristetet blitt en del av laget, og sammen skape fremtidens arbeidsplasser.

På denne måten ville vi fått et samlet og koordinert privat planforslag fra dem som vil utvikle Dokken i ett offentlig-privat felleskap, slik at bystyret i Bergen kan vedta en plan og sette i gang byggingen. Klarer vi det vil vi kunne etablere et helt nytt område i Bergen som gjør det lettere for barnefamiliene å flytte tilbake til byen vår.

Boligområder som inneholder boligdrømmen også for oss med barn som krever plass og uteareal, men hvor pris ofte kommer i veien for realiseringen av drømmen. Arbeidsplasser knyttet til det vi har
levd av og som vi skal leve av i fremtiden; havnæringene som gjør Bergen til Norges desiderte havby.

Kombinerer vi dette med å redusere det generelle utgiftsnivået for deg som Bergenser mener vi at vi er kommet et godt stykke på vei med å gjøre verdens beste by enda bedre.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg