Vi skal være åpne om legemiddelpriser der vi kan

Vi vil strekke oss langt for åpenhet om legemiddelpriser. Men noen ganger må hensynet til pasienten gå foran.

Publisert:

RABATT: Spinraza – et legemiddel mot spinal muskelatrofi – er et eksempel på et legemiddel som helseregionene først kunne tilby etter at de fikk rabatt, skriver helseministeren. Foto: Anders Knudsen, NTB Scanpix

Debattinnlegg

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister (H)

I Norge har vi et offentlig betalt helsevesen, som sikrer alle gratis tilgang til helsetjenester. Vi betaler skatt, og får igjen for det den dagen vi trenger det. Åpenhet i beslutningsprosessene gir legitimitet til at skattepengene brukes på best mulig måte, og trygghet for at de som trenger det mest får hjelp.

Tilgangen til nye legemidler og behandlingsmetoder er stor, og det er bra. Men det vil alltid være slik at ressursene vi velger å bruke på noe, også kunne blitt brukt på noe annet. Derfor må vi prioritere.

Norge skiller seg fra andre land ved at Stortinget åpent har vedtatt hvilke prinsipper vi skal prioritere etter, og vi har stor åpenhet rundt beslutningene som blir tatt om hvilke legemidler som skal innføres.

Les også

Bakgrunn: En billig medisin ga eldre synet tilbake. Det ville legemiddelselskapene stoppe.

De siste dagene er det stilt spørsmål ved denne åpenheten i flere artikler i Bergens Tidende. Det er blitt fremstilt som at jeg som helseminister har bestemt at prisene på legemidler skal være hemmelige. Det stemmer ikke.

Når nye, svært dyre legemidler kommer på markedet, vil helseregionene ofte være avhengige av å få rabatter for å kunne tilby medisinen til pasientene.

Spinraza er et eksempel på et legemiddel som helseregionene først kunne tilby etter at de fikk rabatt. Selvfølgelig skulle vi ønske at vi kunne være åpne om disse rabattene, men legemiddelindustrien krever hemmelighold fordi de ikke vil at andre land skal vite hvor lav pris et annet land har fått.

Les også

Frøy Gudbrandsen: Tilslørte priser

Les også

BTs leder: Uheldig hemmelighold

Det er også forskjell på forhandlinger om pris på nye legemidler der det finnes få eller ingen alternativer, og gjennomføring av anbud når det finnes flere alternativer. For eksempel har helseforetakene gjennom anbud fått en avtale om legemiddel for behandling av hepatitt C, som hjelper mange pasienter.

Prisen gikk ned, noe som gjorde at medisinen kunne tilbys pasientene. Vurderingen av hvordan krav om åpenhet påvirker prisen, kan variere mellom disse situasjonene.

I BT 30. april sto det at jeg gikk inn for hemmelighold ved et lovforslag som åpnet for forhandlinger om rabatter i blåreseptordningen. Lovforslaget ga folketrygden mulighet til å gå i forhandlinger med legemiddelindustrien om slike rabattavtaler.

Dette har ingenting med vurdering av hemmelighold å gjøre. Tvert imot vil jeg at vi skal være åpne der vi kan. Men i noen tilfeller må hensynet til pasienten komme foran ønsket om åpenhet.

  • Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.
Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg