Praksisordningene er for studentene

Vi må være rause med kunnskapen.

NÆRING OG AKADEMIA: Jeg har stor respekt for akademisk frihet, og ønsker å beskytte denne. Det gjelder også når våre forskere ønsker og ser seg godt tjent med samarbeid med næringslivet, skriver rektor Dag Rune Olsen. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen
Rektor, Universitetet i Bergen

I sitt innlegg i BT 3. februar uttrykker Tarjei Ellingsen Røsvoll bekymring for at universitetets praksisordninger bare fungerer som billig arbeidskraft for bedriftene.

Jeg ser verdien, snarere enn trusselen, ved å trekke et bredere tilfang av kompetanse og perspektiver inn i utdanningen av våre studenter. Næringslivet er intet unntak.

Praksisordningene er ikke laget for å gi arbeidslivet billig arbeidskraft; de er der for å berike studentenes utdanning. Det bringer nye perspektiver og bidrar med bredere arbeidslivskompetanse, samtidig som arbeidslivet utfordres med krav til oppfølging og veiledning av studenter.

For å sikre praksis av god kvalitet, må Universitetet i Bergen ha dialog med både offentlig og privat sektor.

Les også

Les innlegget: Et fritt akademia og næringsinteresser står i en kontinuerlig maktkamp. Den må akademia vinne.

Alle vitenskapelig ansatte i sektoren har lovfestet rett til selv å velge tema for sin forskning. Men det er ikke unaturlig at vi samarbeider med nærings- og industripartnere når vi forsker på fornybar energi, antibiotikaresistens, nye medier eller datasikkerhet, for å nevne noen eksempler.

Slike samarbeid er alltid regulert gjennom juridisk forpliktende kontrakter hvor det er et ufravikelig krav om åpen publisering av funn. Forskningsetiske retningslinjer skal alltid følges.

UNIVERSITETET: – For å sikre praksis av god kvalitet, må Universitetet i Bergen ha dialog med både offentlig og privat sektor, skriver Olsen. Rune Sævig (arkiv)

En sjelden gang møter vi virksomheter som har liten kultur for forskning, og som ser seg selv som oppdragsgivere med rett til å redigere resultater. Når det skjer, klargjør vi både premisser og grunnleggende regler for forskningssamarbeidet i forkant av at en eventuell avtale inngås.

Jeg har stor respekt for akademisk frihet, og ønsker å beskytte denne. Det gjelder også når våre forskere ønsker og ser seg godt tjent med samarbeid med næringslivet.

Noen vil fortsatt mene at akademia står seg best ved å trekke seg tilbake til sine indre akademiske gemakker.

Jeg mener kunnskap har størst verdi når den deles raust.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg