• ALKOHOLFRI JOBB: Har ein først starta å drikke, kan det vere vanskeleg å stoppe, meiner Øygunn Leite Kallevik, som føreslår ei endring i arbeidsmiljølova. FOTO: Nejad Arash A

Alkohol på jobb burde vere ulovleg

Det vil ha null effekt å påleggje alkoholavhengige og tafsarar å ta ansvaret åleine.