Ja, hva skal vi leve av?

DEBATT: Vi ser daglig at store næringer tar ansvar.

Publisert: Publisert:

TAPER DE UNGE: Dersom Tom-Christer Nilsens (bildet) holdning er representativ for Høyre, vil de tape mange unge velgere, mener Johan Frederik Mowinckel. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Johan Frederik Mowinckel
kjøpmann

I BT onsdag 20. februar spør stortingsrepresentant for Høyre, Tom-Christer Nilsen, hva vi skal leve av i fremtiden. Han mener vi har lite eller intet å leve av i fremtiden, kun fordi seriøse naturvernere og andre fornuftige mennesker går imot en del driftsnormer som skader miljøet og ikke er bærekraftige. Det er dessverre en utbredt misforståelse blant flere politikere, også i regjeringen, at motstanderne av dagens driftsformer også er motstandere av næringene totalt sett. Slik er det slett ikke.

Skal vi leve av lobbyisme? Skal vi leve av grønne drømmer uten veier og ledninger til markedet? skrev Høyres Tom-Christer Nilsen i BT 20. februar. Foto: FAKSIMILE

Det er ikke slik at motstandere av dagens forurensende oppdrettsnæring nødvendigvis er mot oppdrett av fisk. Vi er bare imot den måten oppdrett forgår på i dag, med åpne merder hvor lakselusen florerer, hvor den tidligere kjemikaliebruken var hårreisende, hvor rømming ødelegger for villaksen og hvor alt avfall går rett i fjordene. En bærekraftig oppdrettsnæring må foregå i lukkede sjømerder eller landanlegg.

Det samme gjelder mineralutvinning. At seriøse politikere godtar å dumpe avfallet fra gruveindustrien rett i fjorden, er helt uforståelig for dem som har miljø og bærekraft på agendaen. Igjen, vi skal leve av en del gruvedrift, men på en skikkelig og på en bærekraftig måte, ikke ved å ødelegge våre fjorder for fremtidige generasjoner. Avfallet må deponeres på forsvarlig vis på land.

Når det gjelder olje og gassindustrien, så skal vi selvsagt leve av den i mange år, forutsatt at oljeselskapene fortsetter sitt gode arbeid med å stadig gjøre denne industrien renere og mindre kontroversiell. For at den skal være bærekraftig, i alle fall i en god del år fremover, må de ansvarlige innse at vi ikke kan hente opp all oljen som befinner seg på sokkelen. Olje og gass skal fases ut i et forsvarlig perspektiv og andre energiformer skal overta.

Altså, vi skal leve en tid med olje og gass og bruke alle de gode hodene i denne industrien til å utvikle nye, interessante energiformer som er bærekraftige i et lengre perspektiv. At «nikkersadelen» sier nei til all fornybar energi, er en påstand som er en hån mot folk som trives i skog og mark. De vil kun at man trår varsomt og tar tilbørlige hensyn, det vil jeg tro og håpe at de fleste av våre politikere skjønner.

Vi ser daglig at store næringer tar ansvar. Elektriske biler og ferger, landstrømanlegg, det gjøres store fremsteg i den maritime næring. Store firma som Asko kler sine tak med solceller og eksperimenterer med hydrogendrevne distribusjonsbiler. Men noen henger langt etter og det er skremmende at noen av våre sentrale politikere går i rette med den miljøbevisste delen av befolkningen.

Det stunder mot valg. Jeg håper ikke artikkelen i BT 20.02 er representativ for regjeringspartiet Høyre sitt syn. Hvis den mot formodning skulle være det, går mange stemmer dessverre tapt for Høyre, ikke minst blant våre unge velgere.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg