Å bli kulturhovedstad er bra. Å bli kulturhovedstadsregion er bedre.

Hvis Bergen skal søke om å bli europeisk kulturhovedstad, bør vi inkludere hele regionen.

Publisert Publisert

MÅ UTENFOR BERGEN: Vi bør bruke kulturbyåret til noe mye mer enn en byintern mønstring, skriver reiselivsdirektør Anders Nyland. Foto: GIDSKE STARK (ARKIV)

Debattinnlegg

  • Anders Nyland
    Reiselivsdirektør i Bergen

BTs kulturredaktør mener Bergen bør bli europeisk kulturhovedstad igjen. Fra et reiselivsperspektiv er det vanskelig å være uenig med Frode Bjerkestrand i akkurat det. Nettopp det å skape og tiltrekke flere attraktive arrangementer til bergensregionen er en av fem bærebjelker i vår reiselivsstrategi. I utviklingen av en bærekraftig og lønnsom helårsdestinasjon er kulturtilbudet sentralt.

Les også

Les kommentaren: Bergen bør bli europeisk kulturhovedstad igjen

Ipsos Marketing har gjennomført en omfattende studie blant ferie- og fritidsreisende for Innovasjon Norge. Denne viser at vi i Norge oppfattes som gode på tre områder når det gjelder reiseliv: Det er fredelig her, vi har vakker natur og landet byr på muligheter til å utforske og oppleve nye ting. Det er slett ikke ille. Men den samme globale studien viser at vi oppfattes som dårlige på mat, kunst og kultur. Jeg sier ikke at vi er dårlige på dette, men vi oppfattes slik internasjonalt.

Det gjelder også Bergen. Med andre ord har vi en jobb å gjøre når det gjelder å profilere oss på kultur. Målet må være å bli like kjent for vår kultur som vi er for vår natur. Derfor roper reiselivet et rungende ja til Bjerkestrands initiativ.

Spørsmålet er hva som skal til for at vi lykkes med en søknad, og hva som skal til for at det hele ikke blir en flopp dersom vi faktisk får status som europeisk kulturhovedstad.

Les også

Debatt: Det er mulig å få til et nytt kulturbyprosjekt med langvarige virkninger

Jeg tror tre forhold er avgjørende:

  1. Vi må planlegge og gjennomføre et prosjekt til beste for oss som bor her. Det som er bra for beboerne, er også bra for de besøkende.
  2. Arbeidet må resultere i varige kulturprosjekter av internasjonal klasse, som vi kan bruke i fremtidig profilering av Bergen.
  3. Hele bergensregionen må inkluderes i arbeidet.
Les også

Debatt: Bergen bør søke om å få bli europeisk kulturhovedstad i 2028

Merkevaren Bergen omfatter et mye større geografisk område enn Bergen by. I dag profilerer reiselivet Bergen og tolv omegnskommuner under merkenavnet Bergen. I et kulturhovedstadsprosjekt bør vi legge «det utvidede bergensbegrep» til grunn, og gjøre som de gjorde i Aarhus: Bruke kulturbyåret til noe mye mer enn en byintern mønstring. Ikke minst bør vi bruke tiden frem mot kulturbyåret til å finne løsninger på aktuelle samfunnsmessige problemstillinger i vår storbyregion.

I vårt strategiarbeid har vi samlet mye empiri om Bergens posisjon som reiselivsdestinasjon. Vi har sett på hvilke tilbud vi har som er underkommunisert og ukjent. I tillegg har vi sett på hvilke tilbud vi mangler, altså hva vi må utvikle for å styrke Bergen som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Det kommer tydelig frem i vårt empiriske materiale at kulturtilbudet i Bergen er betydelig underkommunisert. Men det kommer også frem at en del av de kulturtilbudene vi har ikke er så godt egnet for et internasjonalt publikum.

Vi har fått til mye på kulturfronten, men vi må få til mer. Spesielt i vinterhalvåret er det behov for å styrke den delen av kulturtilbudet i Bergen som appellerer til et publikum som ikke snakker norsk.

Les også

Debatt: La kunstnerne bygge kulturhovedstaden

I Bergen Reiselivslag har vi brukt FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for våre strategier. Også store deler av det øvrige næringslivet i vår region arbeider aktivt med bærekraftsmålene under mottoet «Time to step up». Det ellevte bærekraftsmålet handler om bærekraftige byer og samfunn. Da snakker vi ikke bare om klima og miljø, vi snakker også om sosial bærekraft. Vi må legge til rette for åpne og inkluderende byregioner der alle kan leve et godt liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. I et slikt perspektiv spiller kulturlivet en avgjørende rolle.

Mitt innspill i denne debatten blir derfor at vi bruker bærekraftsmålene som plattform for et kreativt kulturelt laboratorium. Målet må være å utvikle tilbud, opplevelser og løsninger som gjør Bergen til en enda bedre by å bo i. Det vil tjene reiselivet. Fordi en god by å bo i er en god by å besøke.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg