Legg OL-planene på is!

DEBATT: Vinter-OL på Vestlandet kan fort vise seg å bli en svært kostbar drøm.

FORLOKKENDE: Det kan sikkert høres forlokkende ut med en bergensk skøyteløper som vinner gull på hjemmebane, men er det realistisk at det skjer her, spør innsender. Martin Slottemo Lyngstad

Sondre Båtstrand
Uavhengig bystyrepolitiker

Fire idrettskretser, deriblant Hordaland, vil arbeide for å arrangere vinter-OL i 2030. Jeg er bekymret for bruk av penger og ressurser.

Går det som idrettskretsene ønsker, kan øvelser som ishockey og skøyter finne sted i Bergen. Det kan sikkert høres forlokkende ut med en bergensk skøyteløper som vinner gull på hjemmebane, men er det realistisk at det skjer her? Vinter-OL på Vestlandet kan fort vise seg å bli en svært kostbar drøm. Nye anlegg vil koste mange milliarder, det samme vil gjennomføringen av arrangementet. I tillegg kommer all infrastrukturen som må på plass.

Å sette i gang en søknadsprosess vil også innebære store utgifter. Da Oslo kommune forsøkte å få OL i 2022, førte det til at kommunens OL-etat brukte 175 millioner kroner på et arrangement som aldri ble noe av.

Erfaringene fra sykkel-VM viser at et så stort arrangement legger beslag på omfattende deler av kommunens arbeidskapasitet. Ironisk nok ble blant annet sykkelveier satt på vent mens Bergen kommune forberedte sykkel-VM. Arrangementet ble en folkefest, men samtidig en økonomisk svært krevende affære. Den milliarden som arrangementet visstnok skulle tilføre Bergen i reklameverdi, har vi sett lite til.

Når idrettskretsen lokker med OL-planer, kan det være en fordel med is i magen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg