• PLANEN: Regjeringa tvingar gjennom dei nye regionane i strid med folkemeininga, skriv innsendaren. Illustrasjon: Hordaland fylkeskommune

Tvang den nye makta?

Regionreforma syner eit merkeleg maktspel.