• BØR SENKES: Om det i fremtiden blir mulig for norske 16-åringer å stemme, kan det påvirke samfunnet positivt, mener Ihne Kathrin Blaha. FOTO: SCANPIX

Hvorfor kan vi ha sex og jobbe, men ikke stemme?

16-åringer er moden nok til å arbeide, få lønn, ha sex og ta abort. Men ikke til å få stemmerett.