«Miljøbomba» ligg framleis på botnen

Kva skjer med ubåten ved Fedje etter stortingsvalet?

IKKJE FOR SEINT: Det er enno ikkje for seint for regjeringa å oppfylle lovnad frå valet i 2014 om heving av ubåten ved Fedje, skriv Einar Sletten. KYSTVERKET

Debattinnlegg

Einar Sletten
Professor emeritus, Kjemisk institutt, UiB

Fleire gonger har flagget gått til topps på Fedje etter vedtak i Stortinget om å ta opp ubåten – men folket blei lurt kvar gong. Avgjerdsvegring i regjeringa Stoltenberg enda opp med å løyve millionar av kroner kroner for å ta nye sedimentprøvar (heilt bortkasta pengar!). I førre Stortingsval lovde den borgarlege fløya at kvikksølvet skulle opp så snart dei kom i regjering, men etter fire år ligg «miljøbomba» framleis på botnen. No har regjeringa berre ein ullen formulering om å finne «ei miljøvenleg løysing».

Les også

Ubåten er ikkje ei intern Fedje-sak

Ingeniørfirmaet Ingenium AS leverte i 2010 eit opplegg til Kystverket der dei slår fast at det er mogeleg å ta opp intakte kvikksølvflasker frå vraket og at alt arbeid er definert som standard subsea konstruksjonsarbeid basert på velkjend teknologi. Er det prestisjeomsyn som står i vegen for eit slikt opplegg?

Stortinget har gong på gong blitt overkøyrd av byråkratane i Kystverket. Korleis kan slikt skje? Eit system for vurdering av kvalitetssikring av konseptval (KS1) samt kostnadsoverslag (KS2) blei innført i 2000. Her står embetsverket fritt til å velje «høvelege» konsulentar som får i oppgåve å finne gode argument for vårt eige forslag, samt ulemper med andre alternativ.

KS-systemet har ført til at fagekspertise blir sett på sidelinja. Konsulentbruken i ubåtsaka har til no kosta samfunnet langt over 100 millionar. Kanskje ei sak for kontrollkomiteen?

Det er enno ikkje for seint for regjeringa å oppfylle lovnad frå valet i 2014. Det første som må skje, er at det blir lyst ut anbod for heving av det meste av lasta. Deretter kan ein vurdere omfanget av reinsing av havbotnen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg